• Dr. Ersin Arslan’ı şiddete kurban vereli üç yıl oldu. Anısı hala belleklerimizdeki tazeliğini koruyor. “ Bir dönüm noktası olur, bundan sonra sağlıkta şiddet ile ilgili gerekli önlemler hızla alınır” temennisi […]
  • Hemşire dışında Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyeni işyeri hemşiresi olabilmektedir. Yıllardır hemşirelik hizmetini başarıyla sunan ebeler, bu haktan yararlanamamaktadır. Hemşire yokluğunda ebelerin hemşirelik yapmasına onay verenler, […]
  • Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına getirilen hukuka aykırı nöbet uygulamasının son bulması için Sendikamız tarafından eylem kararları alınmaktadır. Ancak son günlerde Sendikamız kararına uygun olarak nöbete icap etmeyen aile hekimlerimiz üzerinde […]
  • “Sendikamız üyesi olup röntgen teknisyeni olarak Muğla’da görev yapan üyemiz C kollu skopi cihazı kullanımı için görevlendirilmiştir. Üyemizin Sendikamıza müracaatı üzerine kendisine hukuki destek verilmiş ve üyemiz adına Muğla İdare […]
  • Acil Sağlık Hizmetleri ekibini oluşturan mesleklerden biri olan Acil Tıp Teknisyenleri 22-28 Mart’ı Acil Tıp Teknisyenleri Haftası olarak kutlamaktadır. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Acil Tıp Teknisyenleri, sağlık ve sosyal […]
  • Adana İl Temsilciliğimizin örgütlenme çalışmaları ve eylemleri sağlık emekçilerinin ilgisi ile karşılanmaktadır. Adana İl Temsilcimizin yazısı şöyle; Karşılaştığımız her güncel sorunun karşısında emekten ve haklıdan yana aldığımız tavır “Güven” sorunu […]
  • Genel Sağlık-İş Sendikası Adana üyeleri İl Temsilcilik Yönetimini seçti. Genel Sağlık-İş Merkez Yönetim Kurulu Sendikamız Adana Temsilciliği Yönetim Kurulu görevini yürütmek üzere, aşağıda isimleri ve Yönetim Kurulu görevleri yazılı üyelerimizin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. […]
  • Bugün 100. yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi, Avrupa’nın ‘’hasta adamı’’nın tarih sahnesinden silinip mirasının paylaşılmasının hedeflendiği bir sürecin sonudur Çanakkale!  Dünyanın en güçlü en gelişmiş donanmalarına sahip olan emperyalist devletlere karşı, […]
  • Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışanlara fazla ve esnek çalışma dayatmasının devam etmesi nedeniyle haklı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek için 21 Mart 2015 Cumartesi günü ülke genelinde Aile Sağlığı […]
  • Genel Sağlık-İş Sendikamızca hazırlanan Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi ilgili iki önemli kanunun teklifi önerimiz CHP Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından 11 Mart 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet […]