• Emperyalistlerin ülkemizi bölme planları devam ediyor. Dün  Sevr’le, savaşla, işgalle ve isyanlarla koparılamayan vatan topraklarını bugün soykırım yalanıyla elde etmek istiyorlar. Utanmak, tarih önünde hesap vermek yerine iftira atarak aynı […]
  • Bilindiği üzere 16 Nisan 2015 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik genel olarak […]
  • Büyük Millet Meclisi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bütün şiddetiyle devam ettiği bir dönemde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısı üzerine Ulusumuzun temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan 1920’de açıldı. Büyük Millet Meclisi, Ulusal […]
  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI Genel sağlık-İş Genel Mekrez Yönetim Kurulu 20.04.2015 tarihinde toplanarak; 21.03.2015 tarih ve 38/6 sayılı olağanüstü genel kurul kararı gereği, Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulunun çoğunluklu olarak 16 […]
  • Dr. Ersin Arslan’ı şiddete kurban vereli üç yıl oldu. Anısı hala belleklerimizdeki tazeliğini koruyor. “ Bir dönüm noktası olur, bundan sonra sağlıkta şiddet ile ilgili gerekli önlemler hızla alınır” temennisi […]
  • Hemşire dışında Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyeni işyeri hemşiresi olabilmektedir. Yıllardır hemşirelik hizmetini başarıyla sunan ebeler, bu haktan yararlanamamaktadır. Hemşire yokluğunda ebelerin hemşirelik yapmasına onay verenler, […]
  • Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına getirilen hukuka aykırı nöbet uygulamasının son bulması için Sendikamız tarafından eylem kararları alınmaktadır. Ancak son günlerde Sendikamız kararına uygun olarak nöbete icap etmeyen aile hekimlerimiz üzerinde […]
  • “Sendikamız üyesi olup röntgen teknisyeni olarak Muğla’da görev yapan üyemiz C kollu skopi cihazı kullanımı için görevlendirilmiştir. Üyemizin Sendikamıza müracaatı üzerine kendisine hukuki destek verilmiş ve üyemiz adına Muğla İdare […]
  • Acil Sağlık Hizmetleri ekibini oluşturan mesleklerden biri olan Acil Tıp Teknisyenleri 22-28 Mart’ı Acil Tıp Teknisyenleri Haftası olarak kutlamaktadır. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Acil Tıp Teknisyenleri, sağlık ve sosyal […]
  • Adana İl Temsilciliğimizin örgütlenme çalışmaları ve eylemleri sağlık emekçilerinin ilgisi ile karşılanmaktadır. Adana İl Temsilcimizin yazısı şöyle; Karşılaştığımız her güncel sorunun karşısında emekten ve haklıdan yana aldığımız tavır “Güven” sorunu […]