•  19 Mayıs, emperyalistlerin dayattığı manda ve himayeyi reddedip Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin başlatıldığı gündür. 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk’ün işgale karşı vatan topraklarını kurtarmak için Samsun’a ayak bastığı gündür. 19 Mayıs, […]
  • Dünyanın bir çok ülkesinde saygıdeğer, özverili bir meslek olarak bilinen HEMŞİRELİK; ücreti yüksek sosyal prestiji olan, mesleki tanımı, ilerleme olanakları belirgin, çalışma koşulları düzenlenmiş olarak yürütülmekte iken ülkemizde son yıllarda sadece […]
  • Birinci basamak sağlık çalışanları yaklaşık 5 aydır soruşturma ve cezalara rağmen fazla ve esnek çalışmaya karşı direnmektedir. Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde çıkardığı yönetmelikle Aile Hekimliği çalışanlarını işten atmakla […]
  • Çankaya 1. Seçim Kurulu Başkanlığının 08.05.2015 tarih ve 193 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır.  Tüm üyelerimize duyurulur. T.C. ÇANKAYA 1. SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞKAN-HAKİM : Hasan TEKBAŞ S. ZABIT KATİBİ […]
  • Sendikamızın 21.09.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurulundan sonra, seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında zaman zaman fikir ayrılıkları yaşanmıştır. Ancak bu fikir ayrılıkları kişiselleştirilmeyip yapılması gereken işlerin nasıl yapılması gerektiğiyle sınırlı […]
  • Genel Sağlık-İş Sendikası Olağanüstü Genel Kurul toplantısının çoğunluklu 16 Mayıs 2015 tarihinde Genel Sağlık-İş Genel Merkezinde Menekşe 1 sokak No:10/A Kat:2 Daire:4   Kızılay/ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 17 […]
  • Emperyalistlerin ülkemizi bölme planları devam ediyor. Dün  Sevr’le, savaşla, işgalle ve isyanlarla koparılamayan vatan topraklarını bugün soykırım yalanıyla elde etmek istiyorlar. Utanmak, tarih önünde hesap vermek yerine iftira atarak aynı […]
  • Bilindiği üzere 16 Nisan 2015 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik genel olarak […]
  • Büyük Millet Meclisi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bütün şiddetiyle devam ettiği bir dönemde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısı üzerine Ulusumuzun temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan 1920’de açıldı. Büyük Millet Meclisi, Ulusal […]
  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI Genel sağlık-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu 20.04.2015 tarihinde toplanarak; 21.03.2015 tarih ve 38/6 sayılı olağanüstü genel kurul kararı gereği, Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulunun çoğunluklu olarak 16 […]