• Bilindiği üzere aile hekimlerimizin birçok iş yükü olmasına rağmen bazı ilçelerde kendilerine defin nöbeti yazılmaktadır. İzmir Karşıyaka İlçesinde de aile hekimlerine yazılan defin nöbetinin iptali için Sendikamızca dava açılmıştır.  Yapılan […]
  • Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarda Görev Yapan Sağlık Personeli İçin 2015 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metni Ve Münhal Kadrolar Yayınlandı. Sağlık […]
  • 16 Nisan 2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]
  • Bursa İnegöl Devlet Hastanesi’ne atanan üyemiz kurumdan banka promosyon ödemesini talep etmişse de bu talebi banka promosyonlarının dağıtıldığından bahisle reddedilmiştir.  Sendikamıza başvuran üyemize hukuki destek verilmiş ve kendisi adına açılan […]
  •  Genel Sağlık- İş Merkez Yönetim Kurulu 01.06.2015 tarih ve 64-1 sayılı kararı ile  Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışanlara fazla ve esnek çalışma dayatmasının ceza puanı baskısıyla devam etmesi […]
  • AKP’nin Sağlıkta Dönüşümü, toplumu sağlık çalışanlarına karşı canavara dönüştürdü! Operatör Doktor Kamil FURTUN… Hayatını, başkalarının yaşaması için adamış bir hekim… Hastane koridorunda kurşunlanarak canice katledildi.  Acımızı, üzüntümüzü, isyanımızı tarif etmeye […]
  • Çorum İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde sağlık memuru olarak görev yapmakta olan üyemiz eş durumu ve çocuğunun öğrenim mazereti nedeniyle (Bornova Anadolu Lisesini kazanmış olması) İzmir İline atamasının yapılmasını istemiştir. […]
  • Sendikamız üyesi olup Ankara Ruh Sağlığı Dispanserinde görev yapan üyemiz taşınır kontrol yetkilisi olarak görev yapmasına rağmen kendisine ek ödemesinin eksik ödenmekte iken Sendikamıza başvuruda bulunmuş ve hukuki destek talep […]
  • 23.05.2015 tarihli Resmi Gazete’de Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) yayınlanmış ve Tebliğe aşağıdaki […]