• AKP’nin Sağlıkta Dönüşümü, toplumu sağlık çalışanlarına karşı canavara dönüştürdü! Operatör Doktor Kamil FURTUN… Hayatını, başkalarının yaşaması için adamış bir hekim… Hastane koridorunda kurşunlanarak canice katledildi.  Acımızı, üzüntümüzü, isyanımızı tarif etmeye […]
  • Çorum İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde sağlık memuru olarak görev yapmakta olan üyemiz eş durumu ve çocuğunun öğrenim mazereti nedeniyle (Bornova Anadolu Lisesini kazanmış olması) İzmir İline atamasının yapılmasını istemiştir. […]
  • Sendikamız üyesi olup Ankara Ruh Sağlığı Dispanserinde görev yapan üyemiz taşınır kontrol yetkilisi olarak görev yapmasına rağmen kendisine ek ödemesinin eksik ödenmekte iken Sendikamıza başvuruda bulunmuş ve hukuki destek talep […]
  • 23.05.2015 tarihli Resmi Gazete’de Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) yayınlanmış ve Tebliğe aşağıdaki […]
  • Genel Sağlık-İş sendikası Olağanüstü Genel Kurulunu 17 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirmiştir.  Genel Kurul sonucunda sendikamızın yeni Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulları seçilmiştir.  Seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 25 […]
  •  19 Mayıs, emperyalistlerin dayattığı manda ve himayeyi reddedip Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin başlatıldığı gündür. 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk’ün işgale karşı vatan topraklarını kurtarmak için Samsun’a ayak bastığı gündür. 19 Mayıs, […]
  • Dünyanın bir çok ülkesinde saygıdeğer, özverili bir meslek olarak bilinen HEMŞİRELİK; ücreti yüksek sosyal prestiji olan, mesleki tanımı, ilerleme olanakları belirgin, çalışma koşulları düzenlenmiş olarak yürütülmekte iken ülkemizde son yıllarda sadece […]
  • Birinci basamak sağlık çalışanları yaklaşık 5 aydır soruşturma ve cezalara rağmen fazla ve esnek çalışmaya karşı direnmektedir. Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde çıkardığı yönetmelikle Aile Hekimliği çalışanlarını işten atmakla […]
  • Çankaya 1. Seçim Kurulu Başkanlığının 08.05.2015 tarih ve 193 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır.  Tüm üyelerimize duyurulur. T.C. ÇANKAYA 1. SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞKAN-HAKİM : Hasan TEKBAŞ S. ZABIT KATİBİ […]