Ü
Y
E
L
İ
K

ÜYEMİZ HAKKINDA, SIRF BİR HASTA ŞİKAYETİ SEBEP GÖSTERİLEREK VERİLEN UZAKLAŞTIRMA KARARINI KABUL ETMİYORUZ!

ÜYEMİZ HAKKINDA, SIRF BİR HASTA ŞİKAYETİ SEBEP GÖSTERİLEREK VERİLEN UZAKLAŞTIRMA KARARINI KABUL ETMİYORUZ! ÜYEMİZ HAKKINDA, SIRF BİR HASTA ŞİKAYETİ SEBEP GÖSTERİLEREK VERİLEN UZAKLAŞTIRMA KARARINI KABUL ETMİYORUZ!

Siyasi iktidar ve tarafsızlıkla yükümlü olmalarına rağmen siyasi iktidarın adeta birer temsilcisi gibi hareket eden hastane idarecileri, ayrımcılık ve mobbing kapsamındaki fiillerine devam etmekte, sağlık çalışanlarına mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatmaktadır.

Sendikamız Genel Sağlık İş üyesi, aynı zamanda İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi işyeri temsilcimiz Dr. Fahri ARSLAN, görevini eksiksiz şekilde yerine getirmekteyken; Temsilcimiz Dr. Fahri ARSLAN’a yönelik olarak, sırf tedavisi için gerekli görmediğinden serum takılmaması yönünde görüş bildirdiği için tehdit ve hakaretlerde bulunan, ‘’doktorları boşuna dövmüyorlar’’ şeklinde beyanları olan, Dr. Fahri ARSLAN bu söylemlere tepki gösterdiğinde kendisine saldıran ve darp girişiminde bulunan ve İşyeri temsilcimizin de kendisinden şikayetçi olduğu bir hastanın CİMER şikayeti sebebiyle; hakkında disiplin soruşturmasına başlanmış, bu soruşturma ve soruşturmanın selahiyeti sebep gösterilerek görevinden 3 ay süreyle uzaklaştırılmış, açığa alınmıştır.

Öte yandan, ‘’Görevden uzaklaştırma’’ tedbiri, 657 s. Devlet Memurları Kanununda düzenlenen ‘’en ağır idari tedbir’’ konumunda olduğundan; bu tedbire başvurulması şeklindeki idari işlemin ‘’hukuka uygun’’ addedilebilmesi için, ‘’son çare’’ olarak uygulandığının ortaya konulması gerektiği tartışma dışıdır.

“Temsilcimiz Dr. Fahri ARSLAN’a yönelik olarak uygulanan ‘’Görevden Uzaklaştırma’’ tedbiri ise açık şekilde ÖLÇÜSÜZDÜR. İlgili işlemde ‘’soruşturmanın salahiyeti’’ sebep gösterilmiş; ancak herhangi bir idari yönetim görevi üstlenmeyen, bu haliyle soruşturmaya etki etme olanağı bulunmayan temsilcimizin; ‘’Soruşturmanın salahiyetine’’ ne şekilde zarar verebileceği de idarece ortaya konulmamıştır.

İlgili kararın kötü niyetli olduğu, sırf ‘’cezalandırma kastı’’ güttüğü açıkla görülebilen, Anayasanın 10. Maddesi gereğince idarenin açık şekilde saygı göstermekle yükümlü olduğu ‘’Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğu’’ şeklindeki hükme açıkça aykırı olduğu görülmektedir. Öte yandan, idarenin tutumu;  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ‘’herhangi bir nesnel ve makul dayanağı olmaksızın aynı durumdaki bireylere farklı muamelede bulunulması’’ şeklinde tanımlanan ‘’Ayrımcılık Yasağı’’ kapsamında bulunmakta; idare açık şekilde SUÇ İŞLEMEKTEDİR. Nitekim,  Türk Ceza Kanununun ‘’Eziyet’’ başlıklı 96. Maddesi ‘’ Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’ Şeklindedir.

Bu kapsamda; temsilcimiz hakkında uygulanan ‘’Görevden Uzaklaştırma’’ işlemi, açık şekilde HUKUKA AYKIRIDIR.

Genel Sağlık-İş Sendikası olarak, İşyeri Temsilcimize karşı işlenen bu suçu ve temsilcimiz hakkında tesis edilen ‘’görevden uzaklaştırma’’ işlemini KABUL ETMİYORUZ! Sürecin sonuna kadar takipçisi olacak, temsilcimize karşı yapılan haksız fiil ve işlemlere karşı duracağız.

 Dr. Derya UĞUR

 Genel Sağlık-İş Genel Başkanı