Ü
Y
E
L
İ
K

SAĞLIK EMEKÇİSİ EŞLERE AYNI ANDA NÖBET GÖREVİ VERİLEBİLMESİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA BAŞVURDUK

SAĞLIK EMEKÇİSİ EŞLERE AYNI ANDA NÖBET GÖREVİ VERİLEBİLMESİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA BAŞVURDUK SAĞLIK EMEKÇİSİ EŞLERE AYNI ANDA NÖBET GÖREVİ VERİLEBİLMESİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA BAŞVURDUK

Sendikamıza ulaşan muhtelif başvurularda, “gerek aynı sağlık kurumlarında, gerekse de farklı sağlık kurumlarında görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına, tamamen birbirinden bağımsız günlerde nöbet görevi verildiği, aynı günlerde nöbet göreviyle görevlendirilmemeleri halinde mesai süresi ve nöbet süreleri dışında, kurulan aile birliğini yürütme ve evlilik birliğine süre ayırma vakti olmadığı, aynı gün nöbet tutamadıkları, aile birliklerinin bozulduğu, birisinin nöbetten çıkması durumunda, diğer eşin nöbete gittiğini, bu durumdan psikolojik olarak etkilendikleri” belirtilmiştir. 

Her iki eşin de, farklı günlerde nöbet için görevlendirilmesi durumunda eşler, aile birliklerini muhafaza edebilmek için yeterli zaman bulamamaktadırlar. Söz konusu uygulama, Devletin, “aile birliğinin korunması hususundaki anayasal yükümlülüğe” aykırıdır. Nitekim Anayasa’nın 41. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan düzenlemelere göre; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.”, “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.”

Görüldüğü üzere, Anayasa’nın 41. maddesinde “Ailenin korunması gerektiği, Devletin ailenin korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu” açıkça düzenlenmiştir. Buna rağmen her ikisi de sağlık çalışanı olan eşlere farklı günlerde nöbet görevi verilmesi, eşlerden birisinin nöbet görevi bitip eve gelirken, diğerinin mesaisinin ve nöbetinin başlaması, evlilik birliğini yürütülemez duruma getirmektedir. Her daim tavsiye edildiği gibi, yeni evli çiftlerin çocuk sahibi olması, bu güzel topluma, sağlıklı, mutlu, genç ve dinamik bireyler kazandırılabilmesi için Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerin EMREDİCİ nitelikteki hükümlerine uyulması gerektiği kanaatindeyiz.

Belirtilen nedenlerle; Anayasa’nın 41. maddesi başta olmak üzere, gerek mevzuatımız, gerekse de birer iç hukuk kuralı haline gelmiş olan Uluslararası Sözleşme içeriklerindeki ilgili düzenlemelerin dikkate alınarak, sağlık çalışanı olan çiftlerin evlilik birliğinin korunmasının sağlanması, Devlete, Anayasa ile verilen pozitif yükümlülüğün icra edilebilmesi için “gerek aynı sağlık kurumlarında, gerekse de farklı sağlık kurumlarında görev yapmakta olan “her ikisi de sağlık çalışanı olan eşlerin nöbet günlerinin aynı günler olabilmesi amacıyla standart bir uygulamaya geçilebilmesi bakımından” gerekli işlemlerin yapılması talebiyle Sağlık Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmuştur. 

Başvurumuzun, en kısa sürede sonuçlanmasını; söz konusu girişimimizin olumlu neticesini, en kısa sürede sağlık emekçilerine vermeyi temenni ediyoruz. Genel Sağlık-İş, sahadan gelen ve doğrudan tespit ettiği sorunların çözülmesi için en hızlı hareket eden Sendikadır. Bu nedenle, tüm sağlık emekçilerini, “gerçek mücadele Sendikası olan” Sendikamız çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.