Kimler Üye Olabilir

Sendikamız; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5. maddesinde belirtilen 3 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetleri iş kolunda kurulmuş olup, bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile bunların eklentilerinde ve bu hizmetlere yönelik eğitim araştırma ünitelerinde işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, tüm kamu görevlilerini kapsar.

Bunlar;

Sağlık ve Sosyal Hizmetleri iş kolunda çalışıyor olma şartı ile,

657 sayılı kanuna tabii tüm çalışanlar (4/A ve 4/B)

Aile hekimliği çalışanları ( Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları)

Kamu dışından istihdam edilen aile sağlığı çalışanları

Döner sermaye ile istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar,

4924 sayılı kanuna tabii tüm sözleşmeli çalışanlar