Ü
Y
E
L
İ
K

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Hukuksuzlukları Mahkeme Önünde

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Hukuksuzlukları Mahkeme Önünde Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Hukuksuzlukları Mahkeme Önünde
Sendikamıza yapılan başvurularda, Adana Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli aile sağlığı elemanları ile diğer sağlık personeli arasında banka promosyon ödemelerinde farklılıklar olduğu,  diğer personele banka promosyonu olarak defaten 2.222,57 TL ödenmişken, sözleşmeli aile sağlığı elemanlarına 370 TL ödendiği bildirilmiş ve Sendikamızdan yardım talebinde bulunmuşlardır. Bunun üzerine Sendikamız tarafından Adana Halk Sağlığı Müdürlüğüne müracaat edilmiş, 4982 sayılı yasa kapsamında söz konusu farklı uygulamanın gerekçeleriyle Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Banka arasında akdedilen sözleşmenin bir örneği talep edilmiştir. Sendikamızın bu talebi, Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Sendika üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması için idare ile banka arasındaki promosyon sözleşmesini görmek, incelemek ve gerekirse ilgili kurumlar nezdinde başvuruda bulunmak, üyelerinin özlük haklarında ortaya çıkabilecek kayıplara müdahale etmek, Sendikamızın görev ve sorumluluğudur. Bu görevini yerine getirmek için Adana Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılan müracaata verilen red cevabı “şeffaf idare” ve “hukuk devleti” ilkelerine açıkça aykırıdır. Bu nedenle Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün haklı taleplerimizin reddi işlemin kaldırılması için Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Genel Sağlık-İş’in idarenin hukuksuz ve keyfi uygulamalarının karşısında olduğunu ve olmaya davam edeceğini belirten Genel Başkanımız Zekiye Bacaksız, “ ‘Hukuk devleti’ kavramının sözde değil, özde bir kavram olduğu hukuk tanımaz idarelere defalarca Mahkemeler tarafından memnuniyet verici kararlarla bildirilmiştir. Bu konuda da Mahkemenin hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde vereceği kararı bekliyoruz.” diye konuştu.