Ü
Y
E
L
İ
K

ALDIĞIMIZ “3 İPTAL KARARI” İLE GÜMÜŞHANE’DE GÖREVLİ ÜYELERİMİZİ MOBBING BASKISINDAN KURTARDIK!

ALDIĞIMIZ “3 İPTAL KARARI” İLE GÜMÜŞHANE’DE GÖREVLİ ÜYELERİMİZİ MOBBING BASKISINDAN KURTARDIK! ALDIĞIMIZ “3 İPTAL KARARI” İLE GÜMÜŞHANE’DE GÖREVLİ ÜYELERİMİZİ MOBBING BASKISINDAN KURTARDIK!

Gümüşhane’de, aynı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli olan üyelerimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Üyelerimizden birisi hakkında önce süresiz geçici görevlendirme idari işlemi tesis edilmiş, sonra uyarma cezası verilmiş, daha sonra ise, geçici görevlendirildiği kuruma naklen atama idari işlemi tesis edilmiştir. Diğer üyemiz hakkında ise öncelikle uyarma cezası tesis edilmiş, daha sonra ise görev yeri değiştirilerek daha önceki görev yerinden çok uzakta bir kuruma naklen ataması yapılmıştır.

Söz edilen süreçte, yoğun mobbing baskısı altında kalan üyelerimiz, Sendikamıza başvurmuşlar, Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nin çalışmaları sonucunda Erzincan İdare Mahkemesi’nde, 2 ÜYEMİZ İÇİN, “1 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İPTALİ, 2 UYARMA CEZASI İPTALİ, 2 NAKLEN ATAMA İDARİ İŞLEMİ İPTALİ” TALEPLİ OLMAK ÜZERE “TOPLAM 5 DAVA” AÇILMIŞTIR.

Geçtiğimiz günlerde söz edilen davalardan 3’ünün duruşmasına Hukuk Müşavirliğimiz, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve davalarını açmış olduğumuz üyelerimiz katılım göstermişlerdir. Sonuç itibarıyla, Erzincan İdare Mahkemesi, duruşması yapılan dosyalardan “1 GEÇİCİ GÖREV İLE 2 UYARMA CEZASININ DA İPTALİNE KARAR VERMİŞTİR.” Duruşması yapılan davaların tamamı, Sendikamızın yoğun çalışmaları sonucunda kazanılmıştır. Kalan 2 naklen atama idari işleminin iptal istemiyle açılan davaların ise duruşmaları beklenmektedir.

Her zaman söz verdiğimiz gibi belirtilen mobbing dolu süreçte de üyelerimizin yanında olunmuş; KAZANAN, HER ZAMANKİ GİBİ GENEL SAĞLIK-İŞ; HER ZAMANKİ GİBİ GENEL SAĞLIK-İŞ ÜYELERİ OLMUŞTUR.

“Genel Sağlık-İş, üyelerini mobbing baskısı altında” ezdirmez derken söylemimizin ne denli ciddi ve etkili olduğu, idare tarafından bir kez daha görülmüştür. Genel Sağlık-İş’i ve üyelerini, karşılarına alanlar, verilen hukuk mücadelesi karşısında yine bozguna uğramışlar, büyük bir İdare Hukuku dersi almışlardır. Böylece, idare, Genel Sağlık-İş’in ve üyelerinin, hukuka aykırı idari işlemler karşısında SONUNA KADAR dik duruşu nedeniyle Genel Sağlık-İş’e ve üyelerine hukuka aykırı idari işlemleri dayatma girişiminde bulunmanın da cevabını almışlardır.

Söz edilen kazanımlar, yalnızca Sendikamız ya da davası açılan üyelerimiz bakımından değil, mobbing baskısı altında görevlerini ifa etmeye çalışan tüm sağlık emekçileri bakımından büyük birer kazanım niteliği taşımaktadır. Genel Sağlık-İş, Sendikal mücadeleyi kağıt üzerinde değil, sahada verir; ÜYELERİNİN HAKLARINI SONUNA KADAR KORUR. Bu nedenle tüm sağlık emekçilerini, vakit kaybetmeden, Sendikamız çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.