Ü
Y
E
L
İ
K

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulanması Hakkında Talebimizi Sağlık Bakanlığı‘na İlettik

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulanması Hakkında Talebimizi Sağlık Bakanlığı‘na İlettik 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulanması Hakkında Talebimizi Sağlık Bakanlığı‘na İlettik

Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı ile bağlı tüm sağlık tesislerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulanmasına yönelik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ve İSGB birimlerinin kurulması ile ilgili ve iş sağlığı ve güvenliği kanununun tesislerde uygulanmasında, bakanlığın hangi iş ve işlemleri yapacağına veya yaptığına dair bilgilendirmenin tarafımıza yapılması talep ettik.

Genel Sağlık-İş olarak sağlık emekçilerinin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarına kavuşması için çıkarılan kanunların eksiksiz uygulanmasının takipçisi olacağımızı, ihmali olanlar hakkında yasal yolları kullanacağımızı tekrar hatırlatırız.

Dr. Derya UĞUR

Genel Başkan