Ü
Y
E
L
İ
K

Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Sağlık Çalışanlarına Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Düzenleme Yetersizdir

Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Sağlık Çalışanlarına Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Düzenleme Yetersizdir Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Sağlık Çalışanlarına Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Düzenleme Yetersizdir
Bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan depremler sonrasında Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük bir yıkım meydana gelmiş, on binlerce can kaybı yaşanmış ve yüzbinlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Depremin oluşturduğu yaraların sarılabilmesi adına yardım elini ilk uzatan; fedakârca deprem bölgesinde gönüllü şekilde çalışan ve zorlu koşullara aldırış etmeden gecesini gündüzüne katanlar yine sağlık çalışanları olmuştur. Her ne kadar, kahramanca mücadelelerinin karşılığı olamasa da Sağlık çalışanlarının bu fedakârlıklarının karşılığını alabilmesi; o günden bu yana Sendikamız Genel Sağlık-İş’in önceliklerinden olmuştur. Bu kapsamda, Sendikamız Genel Merkezinin 02.03.2023 tarihli 2023/341 s. Yazısı ile Cumhurbaşkanlığından, ‘’Afet bölgelerinde yerine getirilen tüm mesai günlerinin 24 saat üzerinden ücretlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve 657 s. Devlet Memurları Kanununun 178/A-a maddesi doğrultusunda, 130 saatin üzerinde çalışması olan sağlık çalışanlarına hak edişlerinin tamamının ödenmesi’’ talep edilmiştir. 12.05.2023 Cuma günü ise, taleplerimiz doğrultusunda 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak deprem gününden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe giren 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile: ‘’Depremler nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 s. Kanuna tabi personele, 06/02/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati aşmamak üzere, saat başına merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin iki katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir.’’ denilmiştir. Benzer şekilde aynı kararın içerisinde 657 s. Devlet Memurları Kanununa tabi personele 06/02/2023 tarihinden itibaren deprem bölgesinde sürekli görevle fiilen çalışan sağlık çalışanlarına 6 ay süreyle 2.059,99 TL tazminat ödeneceği kararlaştırılmıştır. Her ne kadar ilk bakışta olumlu bir gelişme olarak görülse de taleplerimiz yine tam karşılık bulmamıştır. Düzenleme incelendiğinde; en başta 130 saatten fazla çalışan sağlık emekçilerinin görmezden gelindiği ortadır. Kararın 1. Maddesinde ‘’coğrafi olarak’’ hangi bölgelerde çalışan sağlıkçıların bu ödemelerden faydalanacağı belirlenirken; 06.02.2023 tarihli depremlerden ağır şekilde etkilenen bazı ilçelerde görev yapan sağlık çalışanlarının kapsam dışında bırakıldığı görülmektedir. Deprem bölgesi ilan edilirken 11 ili belirleyen siyasi iktidar iş ödeme yapmaya gelince ilçelere bölmüştür. Örneğin, Adana İli Sarıçam İlçesi’nde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi depremden ağır hasar görmüş olmasına rağmen; burada görev yapan sağlık çalışanları görevlerini terk etmeyerek; zaman zaman 48 saati bulan özverili çalışmalarda bulunmuşlardır. Yine bilindiği gibi Adana ili, Deprem döneminde adeta bir ‘’üs’’ olarak kullanılmış; bu bölgede hizmet veren hemen hemen tüm sağlık kuruluşları depremzedelerin tedavi işlemleri için türlü fedakarlıklar göstermiş; bu dönemde depremden tam anlamıyla etkilenmiş ve insani sınırları zorlayan şartlarda çalışmışlardır. Sağlık çalışanlarının tamamı kiralarını karşılayamadıkları için işyerlerinin yakınında oturamamakta; işyeri depremden etkilenmese de konutları depremden etkilenen bölgeler içinde kalmıştır. Şu hâlde, ilgili Cumhurbaşkanı Kararında depremden etkilenen bazı illerin tamamında görev yapan personele; bazı illerde ise sadece belirli ilçelerde görev yapan personele fazla çalışma ve tazminat ödemesi yapılmasında hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır. Sendikamız Genel Sağlık- İş, bu yetersiz düzenleme karşısında da sessiz kalmamış,  ilgili sorunun çözümü için Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunmuş; ‘’06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan sağlık çalışanlarına yapılan ödemelerde, bazı illerde bulunan ilçelerin kapsama dahil edilmemesinin hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle, depremden etkilenen 11 ilin tamamında ‘’il idari sınırlarının’’ esas alınarak bu ödemelerin yapılmasını’’ talep etmiştir. Yazıda; afet bölgelerinde yerine getirilen tüm mesai günlerinin 24 saat üzerinden ücretlendirilmesi ve 130 saatin üzerinde çalışması olan sağlık çalışanlarına hak edişlerinin tamamının içerisinde bulunduğumuz ay içerisinde ödenmesi taleplerini yinelemiştir. Derya Uğur Genel Sağlık-İş Genel Başkanı