Ü
Y
E
L
İ
K

Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendi

Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendi Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendi

Sendikamız Genel Sağlık-İş’in de aralarında olduğu sağlık emek-meslek örgütleri; sağlıkta şiddete karşı yürütülen mücadele kapsamında “Yönet(e)miyorsunuz! Sağlık Emekçileri Değil; Bu Enkazın Sorumluları Gidecek!” demek için Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklaması sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren hekimler ve sağlık emekçileri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlarken, yaşamını yitiren hekimlerin fotoğraflarının asılı olduğu dövizler taşındı.

“Alamadığınız Randevuların, Alamadığınız İlacın, Olamadığınız Ameliyatların Sorumlusu Sağlık Hizmetinde Görev Yapan Arkadaşlarımız Değildir”

“Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz” ve “Bakan uyuma sağlıkçıya sahip çık” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur yurttaşlara seslenerek şöyle dedi:

“Vatandaşın alamadığı Sağlık hizmetlerine vurgu yapmak istiyorum. Bugün yurttaşlarımız alamadıkları randevuların bedelini, alamadıkları ilacın sorumlusunu, olamadıkları ameliyatların sorumlusunu bugün sağlık hizmet çalışanlarının olduğunu sanıyorlar. Çünkü siyasi iktidar söylemleri ve eylemleriyle bugün uyguladıkları yanlış sağlık politikalarının sorumlusunun sağlık çalışanları olduğu şeklinde hedef gösteriyor. Yurttaşlara seslenmek istiyorum alamadığınız randevuların, alamadığınız ilacın, olamadığınız ameliyatların sorumlusu sağlık hizmetinde görev yapan arkadaşlarımız değildir. Bugün bunun tüm sorumlusu siyasi iktidarın sağlığı piyasalaştıran, ticarileştiren, hastayı müşteri sağlık çalışanlarını da birer köle olarak göstermesi sebebiyle sizler sağlık hizmet alımında aksaklıklar yaşıyorsunuz. Bugün bunun sorumlusu hiçbir sağlık çalışanı değildir, sağlık emekçileri çalışma alanlarında bütün olumsuzluklara rağmen bütün kötü koşullara rağmen sonuna kadar görevini canla başla yapmaktadır. Covid-19 döneminde kaybettiklerimiz, deprem döneminde çalışanlarımızın emek ve çabası bunun en güzel örneğidir.”

Sağlık emek- meslek örgütlerinin ortak taleplerini TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı şöyle dile getirdi:

“Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hemen terk edilmesini istiyoruz.

Hekim-hasta ilişkisindeki güvenin yeniden tesisini hedefliyoruz.

Toplumu hastalıklardan koruyabildiğimiz; tüketim nesnesi değil, hak öznesi olduğumuz bir hekimliği var etmek istiyoruz.

İdareci belirlemeleri liyakat kriterlerini taşıyan kişilerin aday olacağı ve çalışanlar tarafından seçimle belirleneceği şekilde olmalıdır.”