Ü
Y
E
L
İ
K

Bir İcap Zaferi de Gazipaşa'dan!

Bir İcap Zaferi de Gazipaşa'dan! Bir İcap Zaferi de Gazipaşa'dan!

BİR İCAP ZAFERİ DE GAZİPAŞA’DAN!

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hekim ve uzman hekim dışında kalan sağlık personeline icap nöbet ücretinin ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımlanmıştır. Bu yazının yayımlanmasının ardından bu yazı ile beraber Maliye Bakanlığı’nın 2015 yılına ait görüş yazısı gerekçe gösterilerek, hekim ve uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına “icap nöbet görevi verilmesine rağmen icap nöbet ücretleri ödenmemeye başlanmıştır.”

Sürecin en başından beri, Genel Sağlık-İş olarak, kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretine hak kazandığı görüşündeyiz. Bu nedenle, daha önce de “perfüzyonist”, “eczacı” ve “hemşire” olan üyelerimizin yerine getirmiş olduğu icap nöbet ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle Manisa, İzmir ve Antalya İdare Mahkemelerinde davalar açmış, üyelerimizin hak edişlerinin kendilerine ödenmesi için hukuk mücadelesi vermiş ve neticesinde üyelerimizin hak edişlerinin kendilerine ödenmesini sağlamıştık.

Bu kez de Antalya İli Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde “diyaliz teknikeri” olarak görev yapmakta olan üyemiz tarafından, Sendikamıza yapılan başvuruda, “icap nöbet görevi verildiği, fakat icap nöbet görevinin yerine getirilmesine rağmen icap nöbet ücretlerinin ödenmediği, idareye yapılan başvurularda, icap nöbet ücretinin ödenmesine yönelik taleplerinin reddedildiği” belirtilmiştir. Söz konusu hukuka aykırı idari işlemin iptali ile icap nöbet ücretlerine ilişkin hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesi için Hukuk Müşavirliğimizin girişimleri ile Antalya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, “…Bu durumda, davacının icap nöbeti tuttuğu konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmadığı ile icap nöbeti tuttuğu süreler karşılığında davacıya izin kullandırılmadığının davalı idare tarafından açıkça belirtilmesi karşısında, davacıya tuttuğu icap nöbetleri için, 657 sayılı Kanunun Ek 33. maddesinin icap nöbeti ile ilgili hükümleri uyarınca icap nöbet ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varıldığından, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçe ile davanın kabulüne, dava konusu idari işlemin iptaline ve üyemizin İCAP NÖBETİNE İLİŞKİN hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine “KESİN OLARAK” karar verilmiştir. 

Genel Sağlık-İş olarak, “icap nöbet ücreti ödenmeyen üyelerimiz olması durumunda kendilerine hukuki destek verileceği” hususunda söz vermiştik ve bulunduğumuz hukuki girişimlerle sözümüzü tuttuk. Genel Sağlık-İş olarak, hukuki zeminde “kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının, icap nöbet ücretine kazanması gerektiğini savunmuştuk!” Vermiş olduğumuz hukuk mücadelesi neticesinde hem üyemizin hem de devam eden süreçte kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının, icap nöbet ücretlerini alabilmesi için yine harika bir emsal karara imza atılarak, Genel Sağlık-İş farkı yine ortaya konulmuştur.

Ülkenin dört bir yanındaki icap nöbet ücretlerine dair mağduriyet, yine Sendikamızın öncülük yaptığı hukuki girişimlerle çözülmüş, hukuka aykırı idari işlemler tesis eden idare, haklı hukuk mücadelemiz karşısında BİR KEZ DAHA bozguna uğramıştır! Genel Sağlık-İş olarak, tüm sağlık çalışanlarının haklarını, onlara teslim etmeye, hukuk mücadelesi vermeye ve hukuki zaferler elde etmeye devam edeceğiz. Haklı “hukuk mücadelemiz” engellenemez!

Her zaman büyük desteğini hissettiğimiz, Sendikamız ve tüm sağlık emekçileri için büyük emekleri olan Sendikamız Hukuk Müşavirlerine de yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel EMSAL karar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.