Ü
Y
E
L
İ
K

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ KUTLU OLSUN

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ KUTLU OLSUN 7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ KUTLU OLSUN

Dünya Sağlık Günü, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak, sağlığı teşvik etmek ve sağlıkla ilgili bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 7 Nisan'da   Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kuruluş tarihinde kutlanmaktadır. Bu yılki günün teması ise “Bizim Sağlığımız, Bizim Gezegenimiz” olarak belirlenmiştir

İnsan sağlığı, çevremizdeki doğal kaynakların ve ekosistemin dengesi ile doğrudan ilişkilidir. Temiz hava, temiz su ve sağlıklı gıdalar hem bireysel hem de toplumsal olarak sağlık için temel gereksinimlerdir. Bunlar, gezegenimizin doğal kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasıyla mümkün olur.  İklim değişikliği, çevre kirliliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlar, insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. "Bizim Sağlığımız, Bizim Gezegenimiz" anlayışı, bu bağlamda sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir temel oluşturur.

Küresel nüfusun yüzde 30’u temel sağlık hizmetlerine erişememektedir. Yaklaşık 2 milyar insan sağlık harcamaları yüzünden yoksullaşmaktadır. Türkiye’de de sağlık sisteminde sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmış, sağlık hizmeti ticarileştirilmiş, parası olanın sağlık hizmeti aldığı bir sistem dayatılmıştır. 2002 yılında göreve gelen AKP’nin uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık ticarileştirilmiştir. Siyasi iktidar, kamucu, halkçı ve ulusal bir sağlık sistemi modeli değil, uluslararası sermaye ve piyasa koşullarına terk edilmiş sağlık sistemi öngörmektedir.

Türkiye'de sağlık cihazlarına yönelik sanayii gelişmektedir. İleri teknoloji gerektiren cihazlar ithal edilmektedir. Yerli sanayii bu alanda üretim yapmaya teşvik edilmeli ve tıbbi cihaz üretimine ve kullanımına yönelik insan gücü yetiştirilmelidir.

Yerli ilaç sanayii teşvik edilmeli, dünya pazarlarına uyum konusunda desteklenmelidir.

Güvenli gıda, içinde yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi bir sağlık sorunudur. Küreselleşmenin gıda ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve bunların insan sağlığı üzerindeki riskleri küreselleşmiş bir sağlık sistemi ile çözülemez. Sağlığı birinci dereceden etkileyen güvenli gıda ve çevre üzerinde oynanan oyunlara göz yumulmamalıdır.

Sağlık politikalarının belirlenmesinde halkın, meslek örgütlerinin ve sendikaların katılımı sağlanmalıdır.

Genel Sağlık-İş, sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına terk eden sağlıkta dönüşüm programına son verilerek, ihtiyacı olan herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti alması için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Dr. Derya Uğur

Genel Sağlık-İş

Genel Başkanı