Ü
Y
E
L
İ
K

YURDUN DÖRT BİR YANINDA ÇÖZDÜĞÜMÜZ “İCAP NÖBET ÜCRETİ” SORUNUNDA, BİR HUKUKİ ZAFER DE ANTALYA’DA KAZANDIK!

YURDUN DÖRT BİR YANINDA ÇÖZDÜĞÜMÜZ “İCAP NÖBET ÜCRETİ” SORUNUNDA, BİR HUKUKİ ZAFER DE ANTALYA’DA KAZANDIK! YURDUN DÖRT BİR YANINDA ÇÖZDÜĞÜMÜZ “İCAP NÖBET ÜCRETİ” SORUNUNDA, BİR HUKUKİ ZAFER DE ANTALYA’DA KAZANDIK!

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hekim ve uzman hekim dışında kalan sağlık personeline icap nöbet ücretinin ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımlanmıştır. Bu yazının yayımlanmasının ardından bu yazı ile birlikte Maliye Bakanlığı’nın 2015 yılına ait görüş yazısı gerekçe gösterilerek, hekim ve uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına “icap nöbet görevi verilmesine rağmen icap nöbet ücretleri ödenmemeye başlanmıştır.”

Sürecin en başından beri, Genel Sağlık-İş olarak, kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretine hak kazandığı görüşündeyiz. Bu nedenle, daha önce de “perfüzyonist” ve “eczacı” olan üyelerimizin yerine getirmiş olduğu icap nöbet ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle Manisa ve İzmir İdare Mahkemelerinde davalar açmış, üyelerimizin hak edişlerinin kendilerine ödenmesi için hukuk mücadelesi vermiş ve neticesinde üyelerimizin hak edişlerinin kendilerine ödenmesini sağlamıştık.

Bu kez de Antalya’da bir hastanede “hemşire” olarak görev yapmakta olan üyemiz tarafından, Sendikamıza yapılan başvuruda, “icap nöbet görevi verildiği, fakat icap nöbet görevinin yerine getirilmesine rağmen icap nöbet ücretlerinin ödenmediği, idareye yapılan başvurularda, icap nöbet ücretinin ödenmesine yönelik taleplerinin reddedildiği” belirtilmiştir. Söz konusu hukuka aykırı idari işlemin iptali ile icap nöbet ücretlerine ilişkin hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesi için Hukuk Müşavirliğimizin girişimleri ile Antalya 4. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, “…Olayda; davalı idare tarafından sunulan çizelgelerden, davacının ameliyat ünitesinde icap nöbeti tutulduğu anlaşıldığından, yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanunun Ek 33. maddesinin dördüncü fıkrasının açık hükmü karşısında, sadece davet üzerine sağlık kurumuna gidilerek fiilen çalışılan süreler için değil; aynı zamanda evde geçirilen icap nöbeti süreleri için de nöbet ücreti verilmesi veya izin kullandırılması gerektiği açık olup, aksi yönde tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklindeki gerekçe ile davanın kabulüne, dava konusu idari işlemin iptaline ve üyemizin İCAP NÖBETİNE İLİŞKİN hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine “KESİN OLARAK” karar verilmiştir. 

Sendikamız Genel Sağlık-İş olarak, “icap nöbet ücreti ödenmeyen üyelerimiz olması durumunda kendilerine hukuki destek verileceği” hususunda söz vermiştik ve bulunduğumuz hukuki girişimlerle sözümüzü tuttuk. Genel Sağlık-İş olarak, hukuki zeminde “kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının, icap nöbet ücretine kazanması gerektiğini savunmuştuk!” Vermiş olduğumuz hukuk mücadelesi neticesinde hem üyemizin hem de devam eden süreçte kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının, icap nöbet ücretlerini alabilmesi için yine harika bir emsal karara imza atılarak, Genel Sağlık-İş farkı yine ortaya konulmuştur.

Ülkenin dört bir yanındaki icap nöbet ücretlerine dair mağduriyet, yine Sendikamızın öncülük yaptığı hukuki girişimlerle çözülmüş, hukuka aykırı idari işlemler tesis eden idare, haklı hukuk mücadelemiz karşısında BİR KEZ DAHA bozguna uğramıştır! 

Genel Sağlık-İş olarak, tüm sağlık çalışanlarının haklarını, onlara teslim etmeye, hukuk mücadelesi vermeye ve hukuki zaferler elde etmeye devam edeceğiz. Haklı “hukuk mücadelemiz” engellenemez!

Dr. Derya UĞUR

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı