Ü
Y
E
L
İ
K

Sağlık emekçilerimizi bu kez de trafik terörüne kurban verdik!

Sağlık emekçilerimizi bu kez de trafik terörüne kurban verdik! Sağlık emekçilerimizi bu kez de trafik terörüne kurban verdik!

Sağlık emekçilerimizi bu kez de trafik terörüne kurban verdik. Siyasi iktidarın yönetememesinin bedelini sağlık çalışanları ödemeye devam ediyor. Zorlu ve kötü çalışma koşulları, sağlıkta şiddetin son bulmaması sonucu ülkemizde yaşanan hekim sıkıntısı nedeniyle yapılan bir geçici görevlendirmenin sonrasında kaybettiğimiz meslektaşlarımızın canının bedeli nasıl ödenecektir. Yapılması gereken siyasi iktidarın bir an önce sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçmesi, sağlık emekçilerinin yurtdışına göçüne neden olan mobbing, şiddet, yoğun ve kötü çalışma koşullarını ortadan kaldırarak, gelişmiş ülke  standartlarına uygun sağlık personeli istihdamını yapmak olmalıdır. 

İktidara bir kez daha sesleniyoruz

"Taşıma suyla değirmen dönmez" 

"Hekimlere giderlerse gitsinler diyenler koskoca ilçelere hekim ataması yapması gerekirken geçici görevlendirmelerle bu açığın üzerini örtmeye çalışmaktadır. 

Sizin yanlış politikalarınızın bedelini canımızla ödüyoruz.