Ü
Y
E
L
İ
K

Katledilişinin 2. Yılında Yaşamdan Koparılan Dr. Ekrem Karakaya'yı Saygıyla Anıyoruz... Unutmadık, Unutturmayacağız!

Katledilişinin 2. Yılında Yaşamdan Koparılan Dr. Ekrem Karakaya'yı Saygıyla Anıyoruz... Unutmadık, Unutturmayacağız! Katledilişinin 2. Yılında Yaşamdan Koparılan Dr. Ekrem Karakaya'yı Saygıyla Anıyoruz... Unutmadık, Unutturmayacağız!

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını tarafından vahşice öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Ölümünün 2. yılında yaşamdan koparılan Dr. Ekrem Karakaya ne ilk ne de son oldu. İnsan hayatını kurtarmaya adanmış hayatlara kıyma teşebbüsü yalnızca toplumsal cinnetle açıklanabilir ve Sendikamız Genel Sağlık-İş olarak tekrar yüksek sesle haykırıyoruz! YAŞATMAK İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Siyasi iktidar gelinen noktada yıllarca eğitim görerek atama bekleyen sağlık emekçilerinin en temel yaşam hakkı olan yaşama hakkını dahi koruyamamaktadır. Sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmeyi bırakalım, can güvenliğimiz dahi sağlanamamaktadır. En temel insan hakkı olan yaşama hakkımız korunamayacaksa bizden sağlık dağıtmamız nasıl beklenebilir?
Sağlık çalışanlarının şiddete uğramaması için yapılacak işlemler zor olmamasına rağmen yıllar geçmekte, beklenen adımlar gelmemekte, sağlık çalışanları her geçen gün artan şiddet vakaları nedeniyle yaralanmaya, hayati tehlike atlatmaya ve hatta ölmeye devam etmektedir.

Sağlık çalışanları, şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerinin artırılmasını, sağlıkta şiddetin azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza hükümleri içeren kanun maddelerinin uygulanmasını yıllardır beklemekte, çıkarılan düzenlemeler caydırıcı olmamakta ve sağlıkta şiddeti sonlandırmamaktadır. Sağlık emekçilerine karşı şiddetin önlenmesine yönelik adım atılması için daha kaç sağlık emekçisinin ölmesi ve şiddete maruz kalması beklenmektedir? Siyasi iktidarı, gaflet uykusundan uyanarak, sağlıkta şiddeti önlemek üzere kesin çözümler üretmeye davet ediyoruz.

Yurttaşı yaşatmak üzere pandemi, deprem demeden canıyla başıyla görevini yerine getiren sağlık emekçileri sağlığı piyasalaştıran politikalarla hasta ve yakınları ile karşı karşıya gelmekte, mesleği itibarsızlaştırılmakta ve şiddetsiz geçen tek bir günü dahi kalmayan bir duruma gelmiştir.

Halkımıza sağlıklı bir yaşam sağlamak için fedakârca görevimizi yerine getirirken, ŞİDDETE UĞRAMAK VE ÖLMEK İSTEMİYORUZ!

Dr. Derya Uğur
Genel Sağlık-İş
Genel Başkanı