Atatürk’ün İlke ve Devrimleri Her Zaman Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor

Atatürk’ün İlke ve Devrimleri Her Zaman Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor Atatürk’ün İlke ve Devrimleri Her Zaman Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor
Atatürk’ün İlke ve Devrimleri Her Zaman Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor

Açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğiz!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85’inci yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

Emperyalist işgale karşı vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, çökmüş bir imparatorluktan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına öncülük ve önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda işgal altındaki bütün uluslarında umudu olmuştur. Atatürk, yapmış olduğu devrimlerle bir ulusun küllerinden doğmasını başarmış, kurduğu yeni Cumhuriyeti Millet Egemenliğine dayandırmış, tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

Askeri bir deha, ilerici bir devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk, entelektüel birikimiyle çağını anlayan ve geleceği yorumlayan büyük bir dâhi, cephede savaştığı düşmanlarının bile önünde eğildiği bir dünya lideri olmuştur.

Tarihin en büyük Aydınlanma hareketlerinden birini gerçekleştiren Atatürk, “Efendiler, dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır. Yalnız, ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini idrak etmek ve ilerlemelerini zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen lisanının çizdiği düsturları, şu kadar bin sene sonra bugün aynen tatbike kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.” sözleri ile akla ve bilime verdiği önemi ortaya koymuştur.

Ulusumuz, Atatürk’ün getirdiği aydınlanmanın ışığında Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak ve yaşatacaktır. O’nun ilke ve devrimleri yolumuzu her zaman aydınlatmaya devam edecektir.

Sendikamız Genel Sağlık-İş, ebedi önderimiz Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni, korumak ve yükseltmek için tüm çabayı kararlılıkla sürdürecektir. Açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyor, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı