Ü
Y
E
L
İ
K

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü Kutlu Olsun

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü Kutlu Olsun 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü Kutlu Olsun

İstanbul Barosu’nun ilk Genel Kurulu’nun 5 Nisan 1878’de toplanması nedeniyle her yıl 5 Nisan günü "Dünya Avukatlar Günü" olarak kutlanmaktadır. Avukatlar, Cumhuriyetimizin kazanımlarının korunmasının, hak ve özgürlüklerin savunulmasının, demokratik ve laik hukuk devletinin güvencesidir. Avukatların öncelikli talepleri arasında;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Zam ve Tazminatlar başlıklı 152’nci maddesinde yapılan değişiklik teklifiyle; Kamuda görev yapan avukatlara ve hukuk müşavirlerinin Özel Hizmet Tazminatı oranlarına 100 puan ilave edilmesi 4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesine (e) fıkrası eklenmesine ilişkin değişik teklifiyle; Kamuda görev yapan avukatlara ve hukuk müşavirlerine 20.000 gösterge rakamı üzerinden temsil tazminatı ödenmesi  659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü maddesinde yapılan değişiklik teklifiyle; Yüksek bütçeli davalarda büyük sorumluluk alan kamudaki avukatlara yönelik kurumlarınca Mesleki Mesuliyet Sigortası yapılması ve sigorta prim ödemelerinin bütçeden karşılanması sağlanacaktır. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun madde 7’deki değişiklik teklifiyle; Avukatların da hâkim ve savcılar veya bu meslekten sayılanlar gibi silah ruhsatı alabileceklerdir. Avukatlık Kanunu madde Ek-1’deki değişiklik teklifiyle; Kamuda çalışan avukat ve hukuk müşavirlerinin mesleki gelişimlerinin sağlanması için baro kayıtlarının zorunlu hale getirilecek ve kesenekleri kurumları tarafından ödenmesi yer almaktadır.  Sendikamız Genel Sağlık-İş olarak, Yasal sistemde adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması için önemli rol oynayan demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin güvencesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü’nü kutlarız.  #5NisanAvukatlarGünü