Ü
Y
E
L
İ
K

İklim Krizinin Sağlık Üzerindeki Etkileri Her Geçen Gün Daha da Belirginleşmektedir

İklim Krizinin Sağlık Üzerindeki Etkileri Her Geçen Gün Daha da Belirginleşmektedir İklim Krizinin Sağlık Üzerindeki Etkileri Her Geçen Gün Daha da Belirginleşmektedir
Dünya Sağlık Örgütüne göre, her yıl dünya çapında 13 milyondan fazla ölüm önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Çevresel nedenlerin başında insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi olan küresel ısınma ve bunun sonucunda oluşan iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunudur. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Küresel ısınmayı engellemek için karbon ayak izinin azaltılması gerekmektedir. İnsan faaliyetlerinin; karbondioksit cinsinden ölçülen ve üretilen sera gazı miktarı açısından çevreye verdiği zararın ölçüsü olan karbon ayak izinin azaltılması için;
  • Enerji verimliliği
  • Geri dönüşüm
  • Ağaç dikmek
  • Yenilenebilir enerji kullanımı
  • Karbon salınımı düşük ürün ve hizmetleri tercih etmek
  • Ulaşım tercihlerini değiştirmek
  • Yakıt tercihini değiştirmek gerekmektedir.
Türkiye’nin tarımsal alanlarının ve ormanlarının imara açılması, işletmelere atık su ve biyolojik arıtma tesisi zorunluluğu için ağır yaptırımların olmaması gibi pek çok nedenlerle denizlerimiz, toprağımız ve havamız kirlenmektedir. Politika belirleyiciler, kimi zaman aldığı yanlış kararlarla toplum sağlığını tehdit etmekte, dünyanın geleceğine de zarar vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesine “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” denilmektedir. Anayasamız siyasi iktidara olduğu kadar, bireylere de sorumluluk yüklemektedir. Genel Sağlık-İş olarak hedefimiz; çevreyi koruyarak, gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir dünya bırakmak olmaya devam edecektir. İnsan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması için emek veren tüm çevrecilerin, Çevre Gününü kutlarız. Dr. Derya Uğur Genel Sağlık-İş Genel Başkanı