Ü
Y
E
L
İ
K

1-2 AGUSTOS TARİHLERİNDE TÜM YURTTA 2 GÜNLÜK İŞ BIRAKIYORUZ

1-2 AGUSTOS TARİHLERİNDE TÜM YURTTA  2 GÜNLÜK İŞ BIRAKIYORUZ 1-2 AGUSTOS TARİHLERİNDE TÜM YURTTA 2 GÜNLÜK İŞ BIRAKIYORUZ

Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar tüm emekçiler gibi sağlık çalışanlarını derinden etkilemiştir. Şiddete, mobbinge uğrayan, meslekleri değersizleştirilen, personel yetersizlikleri nedeniyle iş yükü artan, nitelikli sağlık hizmeti sunma koşullarından uzak çalışma ortamlarında çalışmak zorunda bırakılan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, yıllardır seslerini duyuramamaktadır. 

Bu olumsuz koşullara karşı çözüm üretmek, daha güçlü bir eylemsellik ortaya koyabilmek için 19 sendika 2 aile hekimliği federasyonu bir araya gelerek kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformunu kurmuştur. Genel Sağlık-İş’in de sürecin başından beri içinde yer aldığı 21 demokratik kitle örgütü; taleplerimizi dile getirmek amacıyla 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde iş bırakma kararı almıştır.

Genel Sağlık-İş olarak; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı, acil ameliyatlar aksatılmadan sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde 2 günlük iş bırakma eylemleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz.  

İş bırakma kararı için tıklayınız