Ü
Y
E
L
İ
K

ÜYEMİZİN “SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU” MAĞDURİYETİNİ GİDERDİK

ÜYEMİZİN “SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU” MAĞDURİYETİNİ GİDERDİK ÜYEMİZİN “SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU” MAĞDURİYETİNİ GİDERDİK

Aydın’da bir Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi hemşire hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Aynı disiplin soruşturması kapsamında üyemizin, Aydın’ın başka bir ilçesindeki Devlet Hastanesine naklen atanmasına karar verilmiştir. Üyemiz, Aydın Merkez’de ikamet ettiğinden ve atama idari işleminden sonra ikamet adresini değiştirmediğinden, Aydın Merkez'den diğer ilçeye gidip gelmek, üyemizin maddi olarak mağduriyetine neden olmuştur. Üyemiz tarafından, idareye başvuruda bulunularak, “sürekli görev yolluğu” ödenmesi talep edilmiştir. Üyemizin talebi, idarece reddedilmiştir.

Üyemiz, belirtilen durum nedeniyle Sendikamıza tekrar başvuruda bulunarak, hukuki destek talep edilmiştir. İdarenin, hukuka ve yasaya aykırı ret idari işlemine karşı Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde iptal ve tam yargı davası açılmıştır.

Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, yapılan yargılama sonucunda, “…dava konusu işlemde her ne kadar yol ve yevmiye ücreti ödeneceği belirtilmiş ise de davacının Aydın İlinden, … İlçesine atanması nedeniyle herhangi bir yolluk ödenip ödenmediği hususundaki ara kararımıza davalı idarece; davacının … tarih ve … sayılı işlemle Aydın İlinden … İlçesine atanması nedeniyle yolluk ödendiğine dair herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, … İlçesinden Aydın İline atanması nedeniyle yolluk ödendiğine dair bilgi ve belge sunulduğundan, davacının … tarih ve … sayılı işlemle … Devlet Hastanesinden, … Devlet Hastanesine naklen atanması nedeniyle davacıya herhangi bir yolluk ödenmediğinin kabulü gerektiği, bu durumda dava konusu işlemin davacıya ve bakmakla yükümlü olduğu beyan edilen aile bireylerine … yevmiye ve taşıt ücreti ödenmemesi kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek, haklı davamızda, ret idari işleminin İPTALİNE, sürekli görev yolluğu ile ilgili olarak üyemizin hak edişlerinin, yasal faiziyle birlikte kendisine ÖDENMESİNE “KESİN OLARAK” karar verilmiştir.

İdare, üyemizi önce naklen atama idari işlemi ile sürgüne tabi tutmuş, BU KONUDA AÇILAN DAVADA İPTAL KARARI ALMAMIZIN ARDINDAN İSE, üyemizin “sürekli görev yolluğu ödenmesi” yönündeki haklı talebine yanıt dahi verilmemiştir.

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Genel Sağlık-İş, SÜRGÜNE tabi tutulan üyesinin, sürgün idari işlemine karşı büyük bir hukuki kazanım elde ettiği gibi, söz konusu sürgüne rağmen ödenmeyen sürekli görev yolluğu ile ilgili olarak da “kesin nitelikte” emsal bir karara imza atılmıştır. 

Hiçbir makamı işgal eden idareciler sonsuza dek bu makamlarda kalmaya devam etmeyeceği gibi, görevleri devam ettiği sürece HUKUKA UYGUN hareket etmek, adil kararlar vermek ve tüm idari personele eşit davranmak yükümlülüğü altındadırlar. Bu yükümlülüğün ihlali halinde GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANIP, işgal ettikleri makamların, kendilerine sınırsız güç vaat ettiği düşüncesinde olanların sonu, üyelerimizin haklarını gasp edenler gibi olacak, hukuka aykırı ve keyfi idari işlemleri, mahkemelerce birer birer hukuk aleminden silinecektir.

Üyemizin yoksun kaldığı sürekli görev yolluğunun, kendisine ödenmesi yönündeki “KESİN NİTELİKTEKİ” karar, büyük bir hukuki kazanım olup, Aydın 1. İdare Mahkemesi kararını, tüm sağlık emekçilerine armağan ediyor, bu kararın alınmasındaki yoğun ve özverili çalışmaları nedeniyle Hukuk Müşavirlerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.