Ü
Y
E
L
İ
K

ÜYEMİZİN “SAĞLIK MAZERETİNİ” GÖZ ARDI EDEN İDAREYE “HUKUK DERSİ” VERDİK!

ÜYEMİZİN “SAĞLIK MAZERETİNİ” GÖZ ARDI EDEN İDAREYE “HUKUK DERSİ” VERDİK! ÜYEMİZİN “SAĞLIK MAZERETİNİ” GÖZ ARDI EDEN İDAREYE “HUKUK DERSİ” VERDİK!

Mersin İli … İlçe Sağlık Müdürlüğü kadrosunda “hemşire” olarak görev yapmakta olan üyemiz, “hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında hazırlanan disiplin soruşturma raporu gerekçe gösterilerek”, Mersin Şehir Hastanesine naklen atanması nedeniyle “sağlık mazereti” de bulunduğundan, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Sendikamız Genel Sağlık-İş’e başvurmuştur.


Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nin yoğun çaba ve emekleri sonucunda üyemize derhal hukuki destek verilerek, Mersin 2. İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır. Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda verilen kararda, “…değinilen sağlık raporuyla ortaya konulan rahatsızlığı nedeniyle sahada çalışan bir hemşire olarak kendisinden verim alınamayacağı ve davacının uzun yıllardır idari görevde çalışmış olduğu hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının sağlık mazeretini karşılayacak şekilde bir atama işlemi gerçekleştirilmesi gerekirken, sağlık mazereti göz önünde bulundurulmadan tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek, DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE karar verilmiştir.

İdare, her ne kadar üyemizin sağlık mazeretini dikkate almayarak, üyemize büyük bir mağduriyet yaşatmışsa da, Sendikamız Genel Sağlık-İş, üyesini yine yalnız bırakmayarak,
HUKUK MÜCADELESİNİ vermiş; neticesinde ise, kazanan yine “Genel Sağlık-İş”, yine “Genel Sağlık-İş üyesi” olmuştur.

Genel Sağlık-İş olarak hukuk mücadelesi vermekten asla yorulmayacağız, asla yılmayacağız! Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, bu tutum ve davranışlarından, hukuka aykırı “mobbing” niteliğindeki idari işlemlerinden vazgeçmezse,
Genel Sağlık-İş olarak, Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne ders vermeye, haddini bilmeyen idarecilere ise, haddini bildirmeye devam edeceğiz.

Söz konusu kazanım, tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Böyle hukuki kazanımlar, ancak
GERÇEK MÜCADELEYİ, KENDİSİNE İLKE EDİNENLER TARAFINDAN KAZANILABİLİR. Bu nedenle; tüm sağlık emekçilerini, GERÇEK MÜCADELE SENDİKASI olan GENEL SAĞLIK-İŞ ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Her zaman belirttiğimiz gibi Genel Sağlık-İş, hukuksuzluk neredeyse orada olacak ve üyelerinin, yöneticilerden gelen her türlü haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.

 
Her zaman büyük desteğini hissettiğimiz, Sendikamız ve tüm sağlık emekçileri için büyük emekleri olan Sendikamız Hukuk Müşavirlerine, yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel emsal karar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dr. Derya UĞUR
Genel Sağlık-İş
Genel Başkanı