Ü
Y
E
L
İ
K

Tıbbi Sekreterler Günü Kutlu Olsun!

Tıbbi Sekreterler Günü Kutlu Olsun! Tıbbi Sekreterler Günü Kutlu Olsun!

          Kaliteli sağlık hizmetinin sunumunda sağlık camiamızın ayrılmaz bir parçası olan tüm Tıbbi Sekreterlerimizin 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutlarız…

Hasta, hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında iletişimi sağlayarak önemli bir görevi yerine getiren tıbbi sekreterler, tüm sağlık çalışanları gibi mali, özlük ve sosyal haklarda ivedi olarak kalıcı bir iyileştirmenin yapılmasını beklemektedir.

Geç de olsa tıbbi sekreter açığını kapatma çabasına giren Sağlık Bakanlığı’nın bu açığı “sözleşmeli personel alımı” ile kapatacağı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına son vermeli; bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır. “Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Her hekimin yanına bir tıbbi sekreter görevlendirilecek” sözü acilen yerine getirilmelidir.

Giderek artan şekilde geçim sıkıntısına düşen sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlarının çözümü için; asgarisi yoksulluk sınırının üzerinde “tek ödeme” sistemine geçilmeli, maaşın tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir.

Sağlık emekçilerinin insan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşullarına kavuştuğu günleri birlikte yaratmak inancıyla; Sendikamız Genel Sağlık-İş olarak, tüm tıbbi sekreterlerin 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutluyoruz.

Dr. Derya Uğur

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı