Ü
Y
E
L
İ
K

SAATLİK İZİNDE YENİ BİR EMSAL KARARA İMZA ATTIK!

SAATLİK İZİNDE YENİ BİR EMSAL KARARA İMZA ATTIK! SAATLİK İZİNDE YENİ BİR EMSAL KARARA İMZA ATTIK!

Mardin’de “hemşire” olarak görev yapmakta olan üyemiz tarafından, Sendikamıza yapılan başvurularda, “atipik otizm tanılı, %62 engelli bir kızı bulunduğu, kızının, sürekli olarak kendisine ihtiyaç duyduğu, bu nedenle kızının kişisel bakım ve sosyalleşmesini sağlamak adına günlük 1 saat izne ihtiyacı olduğu, bu taleple idareye yapmış olduğu başvurunun idarece reddedildiği” belirtilerek, mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir.

Üyemizin ve kızının yaşadığı mağduriyet ile özel durumları dikkate alınarak, Hukuk Müşavirliğimizce yoğun bir çalışma yapılmış, üyemizin, “kendisine günlük 1 saat izin verilmesi talebinin reddine” dair idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamına da iptaline karar verilebilmesi talepleriyle Mardin 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

 Mardin 2. İdare Mahkemesi tarafından, “Olayda, davacının çocuğunun zihinsel özrü nedeniyle yakınlarının, özellikle annenin bakımına ve ilgisine ihtiyacı olduğu açıktır.

Bu durumda, davacının özürlü çocuğunun bakıma muhtaç olduğu ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olup, çocuğunun bakımı ve bedensel engelli bireyler destek eğitim programına götürülmesi amacıyla davacının günde bir (1) saat izin verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde yukarıda anılan mevzuat hükümlerine hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi Hukuk Devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak ve davacının çocuğunun sağlığı ve tedavisi açısından telafisi güç zararlara neden olabilecektir. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından meydana gelmesi muhakkak zararların işlemin uygulanmaya devam edilmesi ile artacağı da tabiidir.” şeklinde bir değerlendirmede bulunularak, YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

 İdare, üyemizin ve kızının mağduriyetini görmezden gelirken, sesimizi, Mardin 2. İdare Mahkemesi duymuş; söz edilen kararla üyemizin ve kızının mağduriyeti giderilmiştir.

 HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ kazanan yine Genel Sağlık-İş; yine Genel Sağlık-İş üyesi olmuştur.

 Genel Sağlık-İş olarak;

 Giderilmeyen MAĞDURİYETLERİ GİDERMEYE,

 Sesini duyuramayanların SESİ OLMAYA,

 İdarenin baskısı altında olanların HAKLARINI SAVUNMAYA,

 Kimsenin açmaya cesaret edemeyeceği DAVALARI AÇMAYA ve elbette her zaman olduğu gibi KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ!