Ü
Y
E
L
İ
K

Manisa’da sağlıkçılara yönetmeliğe aykırı görevlendirme / Cumhuriyet 18.5.2024

Manisa’da sağlıkçılara yönetmeliğe aykırı görevlendirme / Cumhuriyet 18.5.2024 Manisa’da sağlıkçılara yönetmeliğe aykırı görevlendirme / Cumhuriyet 18.5.2024

Manisa’da çeşitli acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görevli sağlık emekçileri, Manisa Valiliği oluru ile yönetmeliğe aykırı görevlendirmeler yapıldı. Genel Sağlık-İş Sendikası’nın Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne açılan söz konusu görevlendirmelere ilişkin 10 davada yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Manisa'da çeşitli acil sağlık hizmetleri istasyonlarında “sağlık teknisyeni” ve “sağlık teknikeri” kadrolarında görevli olan 10 sağlık çalışanına Manisa Valiliği oluru ile atama ve yer değiştirme yönetmeliğine aykırı olarak bir mali yılda iki ayı aşacak şekilde görevli bulundukları kurumlar dışında geçici görevlendirmeler yapıldı. Görevlendirmeler sonucu mağduriyet yaşayan ve yeni doğum yapan 10 Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi için yasal yollara başvuruldu. Sendika, Manisa idare mahkemelerine her bir çalışan için ayrı ayrı olmak üzere toplam 10 dava açtı. Açılan davaların tamamında sağlık emekçileri haklı bulundu. Mahkeme, görevlendirmelerde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti. Görevlendirmelerin uygulanmaya devam edilmesi halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinin açık olduğu belirtilerek, 10 davada da yürütmenin durdurulmasına karar verildi. 

'İDARECİLERİN BASKISINA MARUZ KALIYORLAR'

Sendika Genel Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sağlık emekçileri, çok zor ve kötü koşullarda yoğun çalışma tempoları altında çalışmaktadır. Bir de görevlerini yaparken bu şekilde hukuka aykırı tutum ve davranışlar sergileyen idarecilerin baskılarına maruz kalmaktadır. Sağlıkçılar, sizlerin iş bilmezliğinizden kaynaklanan keyfi uygulamalarına izin vermeyecektir."

HABER LİNKİ: https://www.cumhuriyet.com.tr/saglik/manisada-saglikcilara-yonetmelige-aykiri-gorevlendirme-2208148