Kurban Bayramı’nda İdari İzinli Sayılan Günlerin Aylık Çalışma Süresine Dahil Edilmemesini Talep Ettik

Kurban Bayramı’nda İdari İzinli Sayılan Günlerin Aylık Çalışma Süresine Dahil Edilmemesini Talep Ettik Kurban Bayramı’nda İdari İzinli Sayılan Günlerin Aylık Çalışma Süresine Dahil Edilmemesini Talep Ettik
Bilindiği üzere, 2023 yılı için ‘’Kurban Bayramı’’ 27-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde kutlanacaktır. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günlerinin, Kurban Bayramı tatili ile birleştirilmesi amacıyla bu tarihlerde sağlık çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Böylece idari izinli sayılan sağlık çalışanları, ‘’idari izinli oldukları’’ için görevlerine gelmediklerinden, görevlerini fiilen yerine getirmiş ve çalışmış kabul edilmişlerdir. Fakat sağlık hizmeti sunumu; bazı hizmetler bakımından ‘’nöbet usulü’’ yerine getirilmektedir. Yine, 26-27 Haziran tarihlerinde de ‘’nöbet görevleri’’ sağlık çalışanları tarafından yerine getirilecektir. Haziran 2023 dönemi için toplam 148 saat olan çalışma süreleri, normal mesai usulü ile görev yapan sağlık çalışanları açısından 136 saat üzerinden hesaplanacak ve bu personel görevini tam şekilde ifa etmiş sayılacak; mali haklarını eksiksiz şekilde alacaktır. Ancak ‘’nöbet usulüyle’’ çalışacak olan sağlık görevlilerinin Haziran 2023 dönemi içerisindeki çalışma saatleri 148 saat üzerinden hesaplanmakta, dolayısıyla bu personelin alacağı nöbet ve fazla mesai çalışmaları da 148 saati aşan süreler üzerinden hesaplanmakta; bu sebeple de ortaya Anayasanın 10. Maddesinde tanımlanan ‘’Eşitlik İlkesine’’ aykırı bir uygulama ortaya çıkmaktadır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu kamu çalışanlarının; Anayasa’nın 10. Maddesinde açıkça tanımlanan ve idarenin ‘’zorunlu olarak’’ uygulaması gereken Eşitlik ilkesinin gereğinin yerine getirilmesini talep etmek hakkı bulunmaktadır. İdari izin kapsamına alınan 26 ve 27 Haziran tarihlerinin, toplam çalışma saatinden düşülerek; tüm kamu çalışanlarına bu saat üzerinden hakedişlerinin ödenmesi; toplamda 136 saati aşan her bir çalışma eyleminin de ücrete bağlanması ve fazla mesai sayılması gerekmektedir. Bu çerçevede; Sendikamız Genel Merkezi tarafından, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilen yazılarda:  ilgili uygulamanın ‘’Eşitlik İlkesine’’ uygun hale getirilmesi ve tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu kamu çalışanlarının Haziran 2023 dönemi içerisinde toplam normal çalışma saatlerinin 148 saat üzerinden değil; 136 saat üzerinden hesaplanması ile 136 saati aşan her bir çalışma saatinin ‘’fazla mesai’’ olarak kabul edilmesi talep edilmiştir. Derya Uğur Genel Sağlık-İş Genel Başkanı