Ü
Y
E
L
İ
K

KONFEDERASYONUMUZ BİRLEŞİK KAMU-İŞ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE TİS TALEPLERİMİZİ AÇIKLADIK

KONFEDERASYONUMUZ BİRLEŞİK KAMU-İŞ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE TİS TALEPLERİMİZİ AÇIKLADIK KONFEDERASYONUMUZ BİRLEŞİK KAMU-İŞ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE TİS TALEPLERİMİZİ AÇIKLADIK

Emeğimize, geleceğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalar olarak; 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşme öncesinde Çalışma Bakanlığı önünde taleplerimizi açıkladık.

Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerine tepki gösteren Konfederasyonumuz, Bakanlık önünde sık sık “Direne Direne Kazanacağız”, “Emek Eylem Direniş Yaşasın Birleşik Kamu-İş”, “Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz” sloganları attı.

Basın açıklamasına, Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Genel Mali Sekreter Erman Açıkgöz, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Yalçın Çiftçi, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, Genel Sekreteri Özgür Aras, Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, Genel Örgütlenme Sekreteri Şükrü Balun, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Ahmet Kürtül, ve Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Mücahit Dede, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Güven Haber-Sen Genel Başkanı Ali Köse, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, bağlı sendikalarımızın MYK üyeleri  ve çok sayıda üye katıldı.

Kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları konusundaki taleplerini ve çözüm önerilerini Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, kamuoyuna şu şekilde açıkladı:

“Kamuda çalışan yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 7. Dönem sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün başlamıştır.

Kamu emekçilerini, sözde toplu sözleşme masalarında satan, hak kaybına uğratan, kamu emekçilerini değil AKP’nin çıkarlarını gözeten konfederasyon bugün masada oturmaktadır.

2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde  2022’de % 5 7, 2023’de ise % 8 6’ya imza atılarak kamu emekçileri ve emeklileri enflasyona ezdirilmiş, açlık ve sefalete mahkum edilmiştir.

Kamu emekçilerinin toplu pazarlığı Ağustos ayına bilinçli olarak sıkıştırılmaktadır. Ağustos ayına denk getirilmesi ve bir ay ile sınırlandırılmasının amacı kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal, özlük haklarının oldubittiye getirmektir.

Önceki yıllarda imzalanan sözde toplu sözleşmeler kamu emekçilerinin temel sorunlarının hiçbirine çözüm getirmemiştir.

Bugün görüşülecek toplu sözleşme sürecinin de kamu emekçilerinin yararına olumlu bir sonuç alınacağını düşünmüyoruz.

Adına “toplu iş sözleşme görüşmeleri” denilen,  hükümet ve yandaş konfederasyon arasında yapılacak olan “danışıklı görüşmelerden” kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım çıkmasını beklemiyoruz. Zira ortada ne gerçek bir toplu iş sözleşmesi görüşmesi ne de toplu pazarlık masası bulunmaktadır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak masada oturanları uyarıyoruz.

Yaşam şartlarının ağırlaştığı, doğalgaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma fahiş oranlarda zam yapılırken, Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken Bugün hangi oranların pazarlığını yaptınız, memuru, memur emeklisini hangi yüzdelik oranlarla aldatmanın planlarını yaptınız.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak diyoruz ki;

*          Kapılar kapalı olduğu sürece bizler dışarda sizler içerde olduğunuz sürece size güvenmiyoruz.

*          Bu sözde yetkili konfederasyonun yüzdelik, üç buçukluk zam utancı akıllardadır. İşte böyle bir yandaş sendikacılık ortamında 2024-2025 yıllarda kamu emekçilerine kazandıracağı hiçbir şey olamaz.

*          Kamu emekçileri sendika ağalığının geldiği durumu görmelidir ve yandaş konfederasyondan uzaklaşmalıdır.

*          AKP iktidarı ekonomik krizi yok sayan anlayışından ve TÜİK’in enflasyon hesaplarında kullandığı oranlarla kamu emekçilerine zam yapmaktan vazgeçmelidir.

*          Kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesi mümkün değildir!

*          Siyasi, ekonomik, sosyal haklarını kazanmayı ve emekçileri, sınıf mücadelesini önceliği yapmayan hiçbir emek örgütü başarılı olamaz.

*          Bu “sözde toplu iş sözleşmesi süreci”, görüşmeler yapılsın ama sonunda hükümetin istediği olsun yaklaşımı terk edilmelidir.

Tüm kamu emekçileri adına taleplerimiz;

*          İLO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz.

*          Sendika özgürlüğünü sınırlayan %2 barajı kaldırılmalıdır.

*          2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında artırılmalıdır.  2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır.

*          Yüzde 115 oranında artırılarak belirlenecek bu tutarlara 2024 ve 2025 yılında Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında (üçer aylık sürelerle) yüzde 15 zam yapılmalıdır. Ayrıca Ocak 2024’te yüzde 5 oranında refah payı eklenmelidir.

*          Birikimli enflasyonun yüzde 15’i aştığı aydan itibaren enflasyon farkı maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır.

*          Kamu çalışanlarına Ocak 2024’ten başlayarak aylık 10.000 lira barınma yardımı verilmelidir. Bu tutar memur maaş katsayısı artışı oranında artırılmalıdır.

*          Tüm memurların ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır.

*          Kamu çalışanlarına maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylığına da yansıtılmalıdır.

*          Seyyanen artıştan memur emeklisinin yok sayılması eşitlik ilkesi gereği adaletsizliktir.

*          Memurlara, yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında yıllık izin ikramiyesi ödenmelidir.

*          Tüm kamu çalışanlarına her yıl iki defa birer net maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir.

*          Aile yardımı enflasyon oranları dikkate alınarak birinci çocuk için 3.000 lira, ikinci çocuk için 4.000 lira ve üçüncü çocuk için 6.000 liraya çıkarılmalıdır.

*          Ölüm yardımı ödeneği en düşük memur maaşı seviyesine çıkarılmalıdır

 

*          Kamu çalışanlarına ya kreş olanağı sağlanmalı ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı verilmelidir.

*          Kamuda eşit işe eşit ücret ödenmelidir.

*          Kamuda mülakat kaldırılmalıdır.

*          Kamuda sözleşmeli çalışan sonlandırılmalı tamamı kadroya geçirilmelidir.

*          Kamuda çalışanların mesai ücretleri günün şartlarına uygun ve eşit düzenlemelidir.

*          Vergi dilimi adaletsizliği giderilmeli %15’te sabitlenmelidir.

*          Sendika üyelik ve çekilme işçilerde olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılmalıdır.

*          Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır.

*          Devlet memurlarına yiyecek, kıyafet ve ulaşım yardımı yapılmalıdır.

*          Kamu çalışanlarının aile birlikteliği için aynı yerde görev yapmaları sağlamalıdır.

*          Memur ve memur emeklisi bankalardaki promosyonlardan eşit yararlanmalıdır.”