Ü
Y
E
L
İ
K

Hukuksuzluk ve Mobbing'e Son Verin

Hukuksuzluk ve Mobbing'e Son Verin Hukuksuzluk ve Mobbing'e Son Verin

Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi olarak Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde üyelerimize uygulanan baskı ve mobbing hakkında bir basın açıklaması yaptık.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemiz ve Ortadoğu ülkeleri çok zor günler yaşıyor. Irak’ta, Libya’da ve Suriye’de yaşanan iç savaş bizleri de etkiliyor. Bütün Ortadoğu ülkeleri iç savaşlarla parçalanıyor. Suriye’de yaşanan savaş artık bizim sorunumuz durumunda. Binlerce mülteci perişan durumda yaşama tutunmaya çalışıyor. Artık onlar bizim hastalarımız.

İktidara geldiklerinde sağlıkta dönüşüm programıyla ülkemizde yaşayan her vatandaşın eşit ve nitelikli sağlık hizmeti alacağını, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artacağını ve hastanelerin özerk ve ekonomik olarak güçlü olacağını açıklamışlardı. Herkese ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz, isteyen istediği hastaneden hizmet alabilir demişlerdi. Gelinen noktada kamu ve üniversite hastaneleri borç içinde debeleniyor. Hastalar özel hastaneye başvurduğunda yüzde ikiyüze kadar fark ödemek zorunda. Hastalardan alınan katkı payları eczaneler aracılığı ile alınıyor ki vatandaş farkına varmasın.

Biz çözülmüş bir sorun göremiyoruz.

AKP iktidarı sağlık sistemini oy hesaplarıyla yönlendiriyor,

Gece gündüz çalışan bizler düşük ücretlerle çalışıyoruz. Hastane, tasarruf etmek adına nöbetçi hemşire sayısını azaltıyor. Daha az nöbet parası ödenmesinin hesabı yapılıyor. Ödenen nöbet paraları asla emeğimizin karşılığı değil.

Bu ortamda çalışan bizler yoğun çalışma şartları, ağır hasta yükü ve bir de bunlar yetmezmiş gibi ayrımcılığa. Baskılara ve mobing uygulamalarına maruz kalıyoruz.

Genel Sağlık İş Sendikası olarak Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan şube yöneticimiz, işyeri temsilcimiz, şube denetleme kurulu üyemizin ve şube disiplin kurulu üyemizin istemleri dışında yerleri değiştiriliyor.

4688 sayılı kamu görevlileri sendika yasasına göre: (18. Maddesinde; “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini (…) )sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz. ) maddesine uymuyor.

Sendikamızın yöneticilerine çalıştıkları birimlerin değişikliği zamanın da tebliğ edilmiyor. Bizim itirazlarımız sonrası sunulan gerekçeler gerçeği yansıtmıyor. Yer değişikliği talebinde bulunan üyelerimizin talepleri karşılanmıyor. Üyelerimize ve yöneticilerimize yönelik bu ayrımcı uygulamalarla ilgili sendikamızın başvurusuna verilen bilgilendirme gerçeği yansıtmıyor.

Şube yöneticimiz ile ilgili verilen cevapta ebe ve hemşirelerin kan alma biriminde çalıştırılmayacağı gerekçesiyle yerinin değiştirildiği tebliğ ediliyor.

Buradan soruyoruz kan alma biriminde bulunan bütün ebe ve hemşireler alındı mı?

Genel cerrahi servisinde çalışan arkadaşımızı ebe ihtiyacı nedeniyle doğumhanede görevlendirildiğini söylüyorlar.

Fakat yerine yine başka bir ebe kadrosunda çalışan arkadaşın genel cerrahi biriminde görevlendirildiğini duyuyoruz.

Bu doğru mu?

Bizler hastanenin farklı birimlerin de ebe kadrosunda çalışanlar olduğunu ve yıllardır bir sorun yaşanmadan bu birimlerde çalışan insanların bu gerekçeyle mağdur edilmesini doğru bulmuyoruz.

Genel Sağlık iş sendikası ülkemizdeki insanları ezen, sömüren çalışma koşullarına karşı mücadele isteği ve iradesiyle kurulmuş bir sendikadır.

Baskı ve mobing uygulamalarını kabul etmiyoruz.Hastane yönetimini derhal bu tutumuna son vermeye çağırıyoruz.

Hastanelerde ve tüm kamuda eskiden “hamilikart yakinimdir”in yerini yandaş,malum sendikaya üyelik aldığı için kurum yöneticileri bu konuda ayrımcı ve yanlı tutum alıyor. Kişilerin yer değişikliği istemleri üye olduğu sendikaya göre yapılıyor.

Bizler buradan sizi uyarıyoruz adam kayırmaktan vazgeçin. Yasalarda yazan her sendikaya eşit mesafede olmak kuralına uyun. Bu tutumunuz ağır iş yükü altında ve gece gündüz demeden fedakârca çalışan bizler için dayanılmaz durumda. Bu baskıcı ve ayrımcı tutuma son vermenizi istiyoruz. Çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. Çalışanın memnuniyeti, yapılan işin niteliğini artıran bir faktördür.

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi sorumlu ve yöneticilerine sesleniyoruz. Sizler Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışanlarısınız. Bu ülkenin Çağdaş Cumhuriyetle elde ettiği bütün kazanımlarını yerle bir eden AKP’ye hizmet etmekten vazgeçin. Kamu çalışanlarının gerçek bir sendikada örgütlenip hak arama mücadelesinin önünü kesmek için kurulan sendikaya hizmet etmekten vazgeçin.

Sendika temsilcisi gibi davranmaktan vazgeçin.

Bizler üyelerimize yönelik yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Bu uygulamaların devam etmesi halinde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. 02/10/2015

Genel Sağlık İş İzmir Şubesi

[caption id="attachment_2911" align="alignnone" width="300"]Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi Tepecik Eğt. Arş. Basın Açıklaması Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi Tepecik Eğt. Arş. Basın Açıklaması[/caption]