Ü
Y
E
L
İ
K

HEMŞİRELERE “HAKARET” CEZASIZ KALMADI

HEMŞİRELERE “HAKARET” CEZASIZ KALMADI HEMŞİRELERE “HAKARET” CEZASIZ KALMADI

Zonguldak'ta faaliyet gösteren bir gazetede köşe yazarı olan A. R. T. tarafından hazırlanan yazı, 09.10.2022 tarihinde ilgili gazetenin internet sitesinde yayınlanmıştır. Köşe yazısının yayınlanması üzerine Sendikamız üyeleri tarafından, yoğun bir şekilde Sendikamıza başvuru yapılmıştır. Bunun üzerine, söz konusu köşe yazısı incelenmiş, köşe yazısı içeriğinde paylaşılan fıkranın, hemşirelere yönelik “müstehcen” bir içeriğinin bulunduğu, bu yönüyle hemşirelere karşı hakaret eyleminin işlendiği sonucuna varılmıştır.

Belirtilen köşe yazısının sahibi A. R. T. hakkında, Sendikamızca, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurumuz üzerine şüpheli A. R. T. hakkında Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda, 12.09.2023 tarihli son celsede, A. R. T.’ye “müstehcenlik” suçu nedeniyle ceza verilmiştir.

Sağlık çalışanlarına şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde, yapılan yargılamalar sonucunda her zaman caydırıcı cezalar verilememektedir. Konumuz özelinde ise, Sendikamızın ve Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nin girişimleri neticesinde “gazetede yayınlanan fıkranın” hemşireler üzerinde yarattığı manevi rahatsızlık giderilmiş, hemşireleri rencide eden köşe yazısı nedeniyle sanık köşe yazarı, cezasız kalmamıştır. Genel Sağlık-İş, gerek sahadaki, gerekse de, yazılı basındaki sağlık çalışanlarına şiddet eylemlerinin her daim takipçisi olacak ve sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamasına asla izin vermeyecektir!

Dr. Derya Uğur
    Genel Sağlık-İş Genel Başkanı