HEMŞİRE VE EBELERİN “İLAÇ TESLİMİNDE” GÖREVLENDİRİLMESİNE KARŞI DAVA AÇTIK

HEMŞİRE VE EBELERİN “İLAÇ TESLİMİNDE” GÖREVLENDİRİLMESİNE KARŞI DAVA AÇTIK HEMŞİRE VE EBELERİN “İLAÇ TESLİMİNDE” GÖREVLENDİRİLMESİNE KARŞI DAVA AÇTIK

Burdur Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan “hemşire” ve “ebe” üyelerimiz tarafından, Sendikamıza yapılan başvurularda, “Hastane içerisinde, hastane eczanesinden ilaç, serum vb. malzemelerin alım ve taşıma işlemlerinde, “hemşire” ve “ebe” kadrolarında görev yapan sağlık çalışanlarının görevlendirildiği, söz konusu uygulamanın birtakım hukuki düzenlemelere aykırı olduğu” belirtilmiştir.


Yapılan başvuruların ardından söz konusu durumla ilgili olarak Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, gerekli hukuki değerlendirme yapılmıştır. Yapılan hukuki değerlendirme sonucunda, “ilaçların ve diğer tıbbi malzemelerin eczaneden alımı ile hastaya ulaşımına “ilişkin işlem ve görevlerin”, “hemşire” veya “ebe” kadrolarında görevli sağlık çalışanlarının görev tanımlarında bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu haksız ve hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi istemiyle Sendikamız tarafından başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz, idare tarafından reddedilmiştir.

Hal böyle olunca, Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nin girişimleri ile gerekli hazırlıklar yapılarak, Isparta İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Elde edilecek olan kazanım “emsal” niteliği taşıyacağından, aynı mağduriyeti yaşayan tüm sağlık emekçilerini de yakından ilgilendirecektir. Davayla ilgili gelişme olması halinde tekrar açıklama yapılacaktır. Genel Sağlık-İş, görev tanımı dikkate alınmaksızın yapılan görevlendirmelerin her zaman karşısında olarak, sağlık emekçisini, haksız görevlendirmelerden korumaya ve sağlık emekçisinin yanında olmaya devam edecektir.