Ü
Y
E
L
İ
K

Dr. Ersin Arslan’ı Unutmadık

Dr. Ersin Arslan’ı Unutmadık Dr. Ersin Arslan’ı Unutmadık
Dr. Ersin Arslan’ın görevi başındayken hastasının yakını tarafından öldürülmesinin ardından on bir yıl geçti. O günden beri sadece “görev savma” anlayışı ile yasal düzenlemeler çıkarılırken, sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirler hayata geçirilmedi. Genel Sağlık-İş’in araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yüzde 50,3’ü çalışma hayatı süresince hastalardan veya hasta yakınlarından şiddet görmüştür. Ayrıca, katılımcıların neredeyse tamamı (yüzde 97,9), sağlık çalışanlarına yönelen şiddet olaylarına karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünmektedir. Sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andığımız bugün, sağlık çalışanları sadece “mesleklerine saygı” ve “güvenli bir çalışma ortamında” hizmet vermek istemektedir. Bunu sağlamakla yükümlü olan siyasi iktidar ise uyguladığı sağlık politikaları ve kullandığı siyasi söylemlerle sağlıkta şiddeti körüklemektedir. 14 Mayıs seçimleri ardından oluşacak siyasi iktidarın, sağlıkta şiddete karşı tavizsiz bir tavır göstermesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi için kararlı duruş sergilenmesi hayati önem arz etmektedir. Sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu önemli şekilde etkileyen sağlıkta şiddetin önlenememesi durumda verilen sağlık hizmetinin kalitesi de ciddi şekilde etkilenecektir. Zira sağlık çalışanlarının istifa etme sebeplerinin başında sağlıkta şiddet gelmektedir. Sağlık kuruluşlarının sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getiren sağlıkta piyasalaşmaya son verilmesi ve sağlık çalışanlarının saygınlığının toplum karşısında yeniden tesis edilmesi gerekmektedir. Genel Sağlık-İş olarak, sağlıkta şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, şiddete zemin hazırlayan ticarileştirilmiş sağlık politikalarının da karşısında durmaya devam edeceğiz. Dr. Derya Uğur Genel Sağlık-İş Genel Başkanı