Aile Hekimliğindeki Uygulamalarla ilgili “Fiziki Belge Talep Edilmemesi İçin” Bakanlığa Başvurduk

Aile Hekimliğindeki Uygulamalarla ilgili “Fiziki Belge Talep Edilmemesi İçin” Bakanlığa Başvurduk Aile Hekimliğindeki Uygulamalarla ilgili “Fiziki Belge Talep Edilmemesi İçin” Bakanlığa Başvurduk
Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olan Genel Sağlık-İş üyeleri tarafından, Sendikamıza yapılan başvurularda, “günlük yapılmakta olan bebek izlem, çocuk izlem, bebek aşı, psikososyal işlemlerin, NBYS ve diğer aile hekimliği sistemleri tarafından kayıt altına alınmasına, merkezi sistem tarafından görülebilmesine rağmen aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarından “3 aylık” periyotlar halinde yapılan çalışmaların verilerinin talep edildiği, sistemde kayıtlı olan verilerin tekrar gönderilmesinin mevcut yoğun iş temposunda ekstra iş yükünü ortaya çıkardığı” belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın 30.06.2010 tarihli 2010/48 sayılı Genelgesi’nde, “…ihtiyaç duyulan veriler ulusal sağlık veri sözlüğü standartlarında eksiksiz olarak Sağlık Bakanlığı bilgi işlem veri tabanına gönderilmekte ve kaydedilerek depolanmaktadır. Yukarıda değinildiği üzere Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda söz konusu verilerin aile hekimliği bilgi sistemi aracılığıyla toplanması için gerekli olan bilişim ve donanım alt yapısı oluşturulmuştur. Aile hekimlerimizin yapmış olduğu tüm iş ve işlemler ile uygulamaları Aile Hekimliği Bilgi Sistemine girmeleri nedeniyle, 01.07.2010 tarihinden itibaren aile hekimlerinden ayrıca basılı veya elektronik ortamda (form) herhangi bir bilgi istenmeyecektir.” şeklinde düzenlemelere yer verilerek, fiziki belge talep edilmeyeceği hususunda karar verilmiştir. Söz konusu Genelge dikkate alındığında, aile hekimliğindeki uygulamalara dair verilere, elektronik sistem üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğu, Bakanlığın bu şekilde bir uygulamaya giderek, fiziki belge gönderilmesine ihtiyaç duymadığı açıkça görülmektedir. Sağlık Bakanlığı Genelgesine rağmen aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarından fiziki belge istenilmesi, sağlık emekçilerinin mevcut iş temposunda daha fazla yoğunluğa neden olmakta; söz konusu uygulama nedeniyle sağlık hizmetinin sunulması bakımından “süre kaybı” ortaya çıkmaktadır. Genelgeye rağmen fiziki belge istenilmesinin “gereksiz bir iş yükü olarak ortaya çıkması” nedeniyle; “sağlık emekçilerinin, sağlık hizmeti sunumunu kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması” ve “angarya yasağına aykırı iş ve işlemlerin önlenmesi” için konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde başvuru yapılmıştır. Başvurumuzda, “30.06.2010 tarihli 2010/48 sayılı Bakanlığınız Genelgesi’nde belirtilen düzenlemeler doğrultusunda “aile hekimliğinde yapılan iş ve işlemler ile ilgili fiziki belge talep edilmemesi” hususunda gerekli işlemlerin yapılması, Bakanlık personeli ile İl Sağlık Müdürlükleri personelinin bu konuda bilgilendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması” talep edilmiştir. Genel Sağlık-İş olarak, sağlık emekçilerinin daima huzurlu bir şekilde görevlerini ifa etmeleri, gereksiz iş yüküne tabi tutulmaları, angarya yasağına aykırı iş ve işlemlerin yapılmaması için mücadele vermekteyiz. Haklı hukuk mücadelemiz devam edecek ve hiçbir sağlık emekçisinin, “angarya” niteliğindeki işlemlere maruz bırakılmasına izin verilmeyecektir. Dr. Derya Uğur Genel Sağlık-İş Genel Başkanı