Ü
Y
E
L
İ
K

4 Temmuz’da Tüm Yurtta İş Bırakıyoruz

4 Temmuz’da Tüm Yurtta İş Bırakıyoruz 4 Temmuz’da Tüm Yurtta İş Bırakıyoruz
Yoğun ve fedakar bir şekilde sağlık hizmetinin, etkin, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere görevlerini yapmakta olan sağlık çalışanları, siyasi iktidarın hatalı karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından ve emeklerinin ekonomik karşılığından mahrum kalmaktadırlar. Her defasında, kamuoyuna, büyük umutlar aşılanmaya çalışılarak, büyük vaatlerle “sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ekonomik durumlarının düzeltilmesine” yönelik yasa çalışmaları yapılacağı hususunda haberler verilmekte, TBMM’de çeşitli yasa teklifleri görüşülmektedir. Fakat her defasında, sağlık çalışanları kaybeden tarafta yer almaktadırlar. Sağlık emekçilerinin zam oranları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı üzerinden belirlenmektedir. Fakat son yıllarda ve özellikle son dönemde “TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile GERÇEK enflasyon oranları arasında bariz farklılıklar bulunduğu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının gerçeklerle bağdaşmadığı” açıktır. Bir kamu kurumunun açıkladığı gerçek dışı enflasyon oranları nedeniyle, bu “gerçek dışı” enflasyon oranları üzerinden kendilerine zam yapılan / yapılmak istenen sağlık emekçileri, adeta açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilmektedirler. Hal böyle olunca, ne sağlık emekçilerinin “emeklerinin karşılıkları” verilebilmekte, ne de sağlık emekçilerinin “temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek” bir yaşam standardı oluşturulabilmektedir! Anayasa, Kanun ve Uluslararası Sözleşme düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, “Sendikal Faaliyette Bulunma Özgürlüğü” demokratik bir toplum ve hukuk devleti için vazgeçilmez nitelikte olduğundan, böyle bir ortamda sağlık emekçilerinin, seslerini, acil sağlık hizmetlerini aksatmaksızın, duyurmaları gerektiği konusunda şüphe bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarının onurlu bir yaşam sürebilmesi adına daima iyileştirmeler talep edilmekte, fakat bu taleplerin hiçbirisi karşılık bulmamaktadır. Bunun yanında, TÜİK’in açıkladığı “gerçek dışı” enflasyon oranları ile sağlık emekçilerinin emekleri göz göre göre sömürülmeye çalışılmaktadır. Böyle bir ortamda taleplerin karşılık bulabilmesi ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeklerle bağdaşmadığının kamuoyuna gösterilebilmesi adına farkındalık yaratılması zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle; özlük haklarını, ekonomik durumu, çalışma koşullarını iyileştirmesi beklenirken, haklarımızı elimizden almaya çalışan, hak mahrumiyeti yaratan, yaptığı açıklamalarla sağlık emekçilerinin emeklerinin enflasyon karşısında erimesine / yok olmasına neden olan TÜİK’in, “gerçeklerle bağdaşmayan enflasyon oranı açıklamalarına” karşı Sendikal Faaliyette Bulunma Özgürlüğü gereğince, üyelerimizin seslerini duyurabilmesi, taleplerini idareye ulaştırabilmesi, kamuoyunda farkındalık oluşturabilmesi adına, sağlık hizmetleri / acil sağlık hizmetleri aksatılmamak üzere; Türkiye Genelinde 04.07.2022 tarihinde 1 (bir) günlük iş bırakılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İş bırakma kararı için tıklayınız