Ü
Y
E
L
İ
K

15-16 Haziran Direnişinin 54. yıl dönümünde kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz…

15-16 Haziran Direnişinin 54. yıl dönümünde kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz… 15-16 Haziran Direnişinin 54. yıl dönümünde kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz…

Türkiye'de işçi sınıfının hak mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak tarihe geçen 15-16 Haziran Direnişinin 54. yıl dönümünde kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz…

15-16 Haziran 1970 tarihinde dönemin Adalet Partisi hükümeti, sendikal hakları kısıtlayan ve sendikaların etkinliklerini azaltmayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısını gündeme getirdi. Yasa tasarısıyla sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma ve grev hakkı ciddi şekilde sınırlandırılıyordu. 15-16 Haziran İşçi Eylemleri, Türkiye işçi hareketi için önemli bir dönüm noktası olurken, dönemin hükümeti yasa değişikliklerini geri çekmek zorunda kaldı ve işçilerin sendikal haklarına yönelik kısıtlamalar uygulanamadı. Eylemler, Türkiye işçi sınıfının örgütlenme ve mücadele gücünü gösterirken, işçilerin kitlesel olarak harekete geçmesi ile de sendikaların toplumsal ve siyasal etkisi artmış oldu, sendikal özgürlükler konusunda geniş bir bilinçlenme yarattı.

Bugün siyasi iktidar ve sermaye grupları aynı şekilde sendikal hak ve özgürlükleri hiçe saymakta, kazanımlara göz diken uygulamalarına devam etmektedir. Tüm emekçilerin yoksullukla sınandığı bir dönemde sağlık emekçileri de giderek yoksullaşmış, daha çok şiddet görmüş, mutsuzluğu artmış, saygınlığı azalmıştır. Sendikamız Genel Sağlık-İş olarak, Türkiye işçi sınıfının 15-16 Haziran mücadelesi yolumuza ışık olmaya devam edecek, yoksulluğa, emek sömürüsüne ve hak kayıplarına örgütlenerek, birlikte cesaretle karşı durmaya devam edeceğiz.