Ü
Y
E
L
İ
K

“PROGRAMCI” KADROSUNDA GÖREVLİ EMEKÇİLERİN KATSAYI SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK

“PROGRAMCI” KADROSUNDA GÖREVLİ EMEKÇİLERİN KATSAYI SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK “PROGRAMCI” KADROSUNDA GÖREVLİ EMEKÇİLERİN KATSAYI SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK

Farklı illerdeki muhtelif kamu sağlık kurumlarında “Programcı” olarak görev yapmakta olan üyelerimiz tarafından Sendikamıza yapılan başvurularda, “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin EK-3A “Taban Ödeme Katsayıları Tablosunun” 13. sırasında yer alan “Diğer Lisansiyerler” olarak belirtilen personele dahil olmalarına rağmen aynı tablonun 15. sırasında değerlendirildikleri ve bu nedenle 0,16 katsayısı üzerinden taban ödeme aldıkları” belirtilmiştir.

 

Programcı kadrosuna atanma şartları, Ön Lisans “Bilgisayar Programcılığı” mezunu olmak veya lisans mezunu olup, Programlama Dillerini bildiğine dair belge sahibi olmaktır. Diğer kadro gruplarında eğitim durumuna göre herhangi bir gruplandırma yapılmamış olup, sadece “Programcı” kadrosu için ön lisans ve lisans mezunu olarak ayrım yapılmıştır. Bu bağlamda, “Programcı” kadrosunda görev yapan personelin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin EK-3A “Taban Ödeme Katsayıları Tablosunun” 13. sırasında yer alan “Diğer Lisansiyerler” olarak belirtilen personele dahil olduğu ve 0,32 katsayısı üzerinden ödeme yapılması gerektiği açıktır. Buna rağmen “Programcı” kadrosunda görev yapan personelin, aynı tablonun 15. sırasında değerlendirilmeleri ve bu nedenle 0,16 katsayısı üzerinden taban ödeme almaları, Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen “mülkiyet hakkının” ihlali niteliğindedir. Bu nedenle, sorunun çözülebilmesi için Sendikamızca, Sağlık Bakanlığına başvurulmuştur.

 

Genel Sağlık-İş olarak, sahanın sorunlarını dinlemeye, çözümler geliştirmeye, Kurum başvuruları yapmaya, davalar açmaya ve kazanmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, tüm sağlık emekçilerini, “tek gerçek mücadele Sendikası olan Genel Sağlık-İş çatısı altında toplanmaya” davet ediyoruz.