Ü
Y
E
L
İ
K

KAMU GÖREVLİLERİNE GİYECEK YARDIMI YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNDUK.

KAMU GÖREVLİLERİNE GİYECEK YARDIMI YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNDUK. KAMU GÖREVLİLERİNE GİYECEK YARDIMI YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNDUK.

Kamuda görev yapan kamu personellerini aldıkları ücretler, enflasyona ezdirilmekte ve yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Bu ücretlerden biri de giyim yardımıdır. Bugün ödeme yapılan ücretlerden giyim yardımları da mevcut piyasa koşullarında yetersiz kalmakta, kullanılması zorunlu olan giyim eşyalarından yalnızca birisi alınabilmektedir. Öte yandan sözleşmeli personele ise hiçbir koşulda giyecek yardımı yapılmamaktadır. Bu durum kamu personelinin zaten yetersiz olan ücretlerinin büsbütün azalmasına neden olmaktadır.

Sendikamızca üyelerimizin ve tüm kamu çalışanlarının giyim eşyalarının bedellerinin tamamını ya da büyük bir kısmını cebinden karşılaması ve ciddi hak kaybına uğratılmalarının karşısında günü kurtaran çözümler sunmak yerine gerçek sendikacılık kapsamında kalıcı çözümler bulmak üzere gerekli saha araştırmaları ve hukuki çalışma yapılmıştır.

Bu kapsamda kadrosu fark etmeksizin tüm kamu personeline hakkaniyet esasını gözeten, adilane, güncel ekonomik koşullara uygun, personelin maaşıyla orantılı olarak artış gösteren giyim yardımı yapılması için Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından hazırlamış olduğumuz “Kamu Görevlilerine Giyecek Yardımı Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Genel Başkan Derya Uğur, Genel Sekreter Gazi Çeliker ve Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Yalçın Çiftçi tarafından , Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katibi Dr. Asu Kaya’ya sunulmuştur.

Kamu personelinin giyim yardımı ücretlerinde yaşadığı mağduriyetin acilen düzeltilmesi ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi acil talebimizdir.