Ü
Y
E
L
İ
K

“GÖREV TANIMI” DERSİ VERMEYE TEKİRDAĞ’DA DEVAM ETTİK!

“GÖREV TANIMI” DERSİ VERMEYE TEKİRDAĞ’DA DEVAM ETTİK! “GÖREV TANIMI” DERSİ VERMEYE TEKİRDAĞ’DA DEVAM ETTİK!

Tekirdağ’da bir Devlet Hastanesi'nde “anestezi teknikeri” olarak görev yapmakta olan üyemiz,  Hastanenin “acil servisinde” görevlendirilmiştir. Devam eden süreçte üyemiz tarafından, idareye başvurularak, “görev tanımına aykırı bir şekilde acil serviste görevlendirilmesine dair idari işlemin iptal edilerek, görev tanımına uygun alanda kendisine görev verilmesi” talep edilmiştir. Fakat idare, üyemizin talebini, hukuka aykırı bir şekilde reddetmiştir. 

Sendikamıza hukuki destek için başvuran üyemize, “derhal” hukuki destek verilmiş ve Sendikamız Hukuk Müşavirliğince Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. 

Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda üyemizin görev yerinin değiştirilmesi, hukuka aykırı bulunmuş, anestezi teknikeri olan üyemizin acil serviste görevlendirilmesine dair idari işlem, üyemizin “görev tanımına” aykırı bulunarak, söz konusu idari işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

Takdir yetkisi, idarelere, “istediği personeli, görev tanımı kriterini dikkate almaksızın, istediği yerde görevlendirme yetkisi vermemektedir.” Geçmişte ve güncel örneklerde çok fazla görmekteyiz ki, idareler, bu hususu dikkate almamakta, anlamamakta ısrar etmekte, takdir yetkisi kötüye kullanılmaya devam etmekte, sağlık emekçilerinin görev tanımlarına aykırı görevler verilmeye devam edilmektedir.

İdarenin, unuttuğu bir husus daha vardır ki, Genel Sağlık-İş, hukuk aykırı idari işlemler nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm üyelerinin yanında olup, bu anlamda hukuk mücadelesi vermekte, “hukuku ayaklar altına alma girişiminde bulunan, takdir yetkisini yanlış anlayan” idarelerin ve idarecilerin daima karşısında olmaktadır. Olmaya da devam edecektir!

Üyemizin mağduriyetini gideren söz konusu “İPTAL KARARI”, emsal nitelik taşıyan bir karar olup, idareler, bundan sonra “sağlık çalışanlarını, görev tanımı kriterlerini göz ardı ederek, istedikleri birimlerde görevlendiremeyeceklerdir.” 

Genel Sağlık-İş, yine farkını ortaya koyarak üyelerinin yanında olmuş, böylesine güzel  bir kazanım ortaya çıkmıştır. Haddini bilmeyen, hukuku ayaklar altına alan idarecilere, İdare Hukuku dersini, yine Genel Sağlık-İş vermiştir.  Sendikamız Hukuk Müşavirlerine  yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel emsal karar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Derya UĞUR

Genel Sağlık-İş

Genel Başkanı